Tapahtumat

Vauhtia lähiöiden energiamurrokseen: tapaus Mellunkylä

Millaisia toimia energiamurros edellyttää? Miten nykyisen rakennuskannan peruskorjauksiin saadaan vauhtia? Mikä on asukkaiden rooli ja miten muutos voidaan toteuttaa oikeudenmukaisesti? Webinaarissa keskustellaan Mellunkylän energiamurroksen kipukohdista ja mahdollisuuksista Decarbon Home- tutkimushankkeen työhön perustuen. Tervetuloa mukaan!

Otsikko ja piirros talosta jossa asukas villasukissa

Lähiöbuumin aikaan 1960–1970-luvuilla rakennettiin yli kolmasosa Suomen nykyisestä kerrostaloasuntokannasta. Tällä hetkellä nämä energiaintensiiviset tyyppitalot ovat laajamittaisen peruskorjauksen tarpeessa. Decarbon-Home-hankkeessa tutkitaan ja tuetaan lähiöiden siirtymää kohti ilmastoviisasta asumista. Vauhtia lähiöiden energiamurrokseen -tilaisuudessa keskustellaan korjausrakentamisen mahdollisuuksista edistää ilmastoviisasta asumista lähiöissä asukkaiden omat toimintamahdollisuukset huomioiden. Mellunkylä toimii keskustelutilaisuuden esimerkkialueena.

Osana Helsingin Mellunkylässä tämän vuosikymmenen aikana toteutettavaa kaupunginosauudistusta avautuu mahdollisuus siirtyä yksittäisistä energiaremonttipiloteista ja tilapäisratkaisuista kohti harkitumpia ja laajamittaisempia korjaustoimia asumisen päästöjen ja kustannusten vähentämiseksi. Paikallispolitiikan ja median puheissa Mellunkylän lähiöihin Kontulaan ja Mellunmäkeen yhdistetään usein sosioekonomisia haasteita: pitkäaikaistyöttömyys, vieraskielisten ja pienituloisten asukkaiden määrä, sekä pääosin vuokra-painotteinen asuntokanta. Mellunkylässä on muutospotentiaalia ja asukasaktiivisuutta, joita voidaan vahvistaa ja edesauttaa myös alueen energiakorjauksissa. Paikallisdemokratiaa ja asukkaiden osallistamista tukevat hankkeet sekä aktiiviset asukasyhdistykset ovat luoneet mahdollistavan ilmapiirin vuorovaikutteisen ja kokemuspohjaisen korjausrakentamisen edistämiseksi. Myös tasaikäinen rakennuskanta luo pohjaa ratkaisuille, joilla on kysyntää koko maassa―kuten tehostettu lämmön talteenotto, sähkön pientuotanto, energiavarastot ja alueelliset pienverkot.

Monet ratkaisuista ovat taloudellisesti kannattavia. Ne parantavat asumisen mukavuutta ja laatua sekä torjuvat kustannusten nousua kasvavien epävarmuuksien keskellä. Hyvin toteutettuna asukasvetoiset energiatehokkuustoimet lisäävät kaupunkilaisten osallisuutta energiajärjestelmän toimintaan. Korjausrakentamisen hyödyt huomioiden on olennaista, ettei lähiöiden energiamurrosta lähestytä vain virkamiesten rakennusteknisenä toimena, vaan koko kaupungin yhteisenä projektina―asukkaiden omaa arki- ja kokemustietoa kunnioittaen.

Webinaarin ohjelma

9:00 Webinaarin avaus (Paula Schönach, STN-CLIMATE, pj. Anne Toppinen, Helsingin yliopisto)

        Suomen ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman lähiöiden energiaremontteja (Jani Lukkarinen, SYKE)

        Kommentti: Salka Orivuori (Marttaliitto)

Yleisökysymykset + keskustelu

       Lähiöiden taloyhtiöiden on kantakaupunkia vaikeampi saada energiaremontteja liikkeelle (Emma Berg, Helsingin kaupunki)

       Kommentti: Salka Orivuori (Marttaliitto)

Yleisökysymykset + keskustelu

10:30 Webinaarin päätös

Frontal image of researcher Jani Lukkarinen

Suomen ilmastotavoitteita ei saavuteta ilman lähiöiden energiaremontteja

Jani Lukkarinen, erikoistutkija, SYKE

Webinaarin puhujat

Jani Lukkarinen, kestävyysmurrosten politiikkaohjauksen erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE

Emma Berg, energia-asiantuntija, palvelumuotoiluja, Helsingin kaupunki (rakennusvalvonta, taloyhtiöiden energianeuvonta) 

Salka Orivuori, kehittämispäällikkö, Marttaliitto ry

Webinaarin puheenjohtaja:

Anne Toppinen, professori, Decarbon Home-hankkeen johtaja, Helsingin yliopisto

Kasvokuva energia-asiantuntija Emma Bergistä

Lähiöiden taloyhtiöiden on vaikeampi saada energiaremontteja liikkeelle kuin kantakaupungin yhtiöiden.

Emma Berg, energia-asiantuntija, Helsingin kaupunki
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: