Tapahtumat

Väitös visuaalisen viestinnän suunnittelun alalta, TaM Ulla Björklund

Väitöskirjan nimi on: Changing the Old and Designing the New. Contradictions in Visual Communication Design
This is a vector illustration with simple abstract and graphic, sign like, elements. The elements shapes refer to steps, a building, eyes, human figures. There are different types of lines used: thick, thin and dotted. There are arrows connecting different shapes. In addition there is a wavelike circular element and a triangle.

TaM Ulla Björklund väittelee 19.11.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, median laitoksella, salissa B (Y203), Otakaari 1, Espoo, sekä etäyhteydellä Zoomissa. Väitöskirjan nimi on "Changing the Old and Designing the New. Contradictions in Visual Communication Design".

Vastaväittäjä: Prof. José Allard, Pontificia Universidad Católica de Chile
Kustos: Prof. Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, median laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65025234965
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Tässä työssä tarkastellaan visuaalisen viestinnän suunnittelussa tapahtuvaa muutosta kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin paikannetaan yhteistyötahossa tapahtuva muutos, joka on syy tehdä yhteistyötä visuaalisen viestinnän suunnittelija kanssa. Toiseksi, tunnistetaan muutos, joka tapahtuu suunnittelijan työssä. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä visuaalisen suunnittelijan työstä sekä niistä haasteista, jotka ovat läsnä muotoiluprosesseissa.

Työn keskeisin anti on muutoksen tutkimiseen käytetty menetelmä. Kulttuurihistoriallisen toiminnan teorian käsitteitä on käytetty visuaalisen muotoilun suunnittelun tutkimiseen. Lisäksi suunnittelijoiden työtä on tarkasteltu kahden tapaustutkimuksen kautta. Nämä lisäävät tietoa visuaalisen muotoilun suunnittelijan työstä, jota ei ole aiemmin dokumentoitu. Näin ollen työllä on historiallista arvoa.

Tulokset näyttävät visuaalisen suunnittelijan työssä olevan historiallisen ristiriidan: Kuinka hyödyntää käsityömäistä tietoa muotoiluprosessissa, jossa vaaditaan eri alojen välistä yhteistyötä ja tähdätään konseptien kehittämiseen? Muotoilijan työssä käytetään sanatonta tietotaitoa, jossa visualisointien tuottaminen on keskeistä. Samanaikaisesti vaaditaan yhteistyötä ja sen mahdollistavia välineitä. On haastavaa tehdä yhteistyötä suunnitteluprosessin aikana, vaikka se olisi lopputuloksen kannalta tärkeää.

Tämän työn tuottama tieto lisää ymmärrystä siitä, kuinka suunnittelijan työhön vaikuttaa ympäristö, asiakas ja muut yhteistyökumppanit. Lisäksi työssä käytetyt käsitteet ovat hyödyllisiä suunnitteluprosessin tarkasteluun, kun haluamme täsmentää mihin kohtiin prosessissa tarvitsemme tukea, jotta yhteistyö toimisi paremmin. Visuaalisen muotoilun suunnittelun vaikuttavat ne muutokset, jotka tapahtuvat suunnittelutyön ympäristössä. Taustalla vaikuttavien muutosten ymmärtäminen helpottaa muotoilun tarpeiden ymmärtämistä, sekä yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Väittelijän yhteystiedot

Sähköposti [email protected]
Puhelin +358408304578
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: