Tapahtumat

Väitös visuaalisen viestinnän muotoilun alalta, TaM Laura Valojärvi

Valojärven väitöskirja tarjoaa uuden tavan tarkastella luovia voimavaroja, jotka auttavat saavuttamaan ja ylläpitämään luovaa hyvinvointia.
short double-ended black pencil

Väitöskirjan nimi: The Cycle of Creative Resources: The creative process and creative well-being from the perspective of picturebook illustrators

Vastaväittäjä: Dosentti Maria Lassén-Seger, Åbo Akademi

Kustos: Professori Masood Masoodian, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa https://aalto.zoom.us/j/68802565414

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Lisätietoa väitöskirjasta:

Luovien alojen ammattilaisille on tyypillistä “ylikalastaa” luovat voimavaransa, joka johtaa helposti innottomuuden, voimattomuuden ja uupumuksen tunteisiin luovassa työssä. Laura Valojärven väitöskirja etsii työkaluja siihen, että näin ei kävisi. Väitöskirja tarkastelee luovaa hyvinvointia ja luovan prosessin problematiikkaa kirjankuvittajien näkökulmasta. Ennen väitöskirjansa tekoa Valojärvi työskenteli itse kuvittajana usean vuoden ajan. Tutkimustaan varten hän haastatteli kahdeksaa muuta kirjankuvittajaa. Nämä haastattelut johtivat uuden teoria luomiseen paitsi kuvitusprosessista, myös siitä, kuinka ammatillinen luovuus toimii.

Tutkimuksen johtopäätökset muodostuvat kahdesta visuaalisesta mallista. Ensimmäinen malli – The Picturebook Illustration Model – havainnollistaa nelivaiheisen prosessikaavion avulla kuvakirjan tyypillisen kuvitusprosessin. Toinen malleista – The Cycle of Creative Resources – puolestaan osoittaa, että luovaa hyvinvointia on mahdollista tarkastella kuudesta tutkimuksessa identifioidusta tasosta muodostuvana kehänä. Kokemus luovan prosessin palkitsevuudesta tai kuluttavuudesta on suorassa suhteessa siihen, millä tasolla luovan alan toimija on tällä “luovien voimavarojen kehällä”. Väitöskirja ehdottaa, että luovuus itsessään ei lisäänny tai vähene ihmisessä – luovuus on aina käytettävissä. Mikä sen sijaan lisääntyy tai vähenee, ovat luovat resurssit. Valojärven mukaan tästä on luovassa hyvinvoinnissa kyse.

Vakavan työuupumuksen riski on kaksinkertaistunut Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. Tuoreet tutkimustiedot puolestaan osoittavat, että luovien alojen ammattilaiset kärsivät lähes kolme kertaa muuta väestöä suuremmalla todennäköisyydellä mielenterveyden ongelmista, yleisimpinä oireina ahdistus ja depressio. Tästä huolimatta tutkimustietoa työintonsa ja luovan motivaationsa menettäneistä luovan alan ammattilaisista on yllättävän haastava löytää. Valojärven väitöskirja tarjoaa uuden tavan tarkastella luovia voimavaroja, jotka auttavat saavuttamaan ja ylläpitämään luovaa hyvinvointia.

Lisätiedot: Laura Valojärvi, [email protected], p.+358 45 630 6111

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: