Tapahtumat

Väitös visuaalisen viestinnän muotoilun alalta, TaM Arja Karhumaa

Väitöskirjan nimi on: Epä/igenesis: Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/umisena. Tutkielma Y
Press release Arja Karhumaa_ Nocturne

TaM Arja Karhumaa väittelee 18.6.2021 klo 12:00 Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa, median laitoksella. Väitöskirjan nimi on "Epä/igenesis: Tekstin muotoilu uusmateriaalisena kirjoitta/umisena. Tutkielma Y".

Vastaväittäjä: Dosentti Veijo Pulkkinen, Helsingin yliopisto
Kustos: Prof. Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, median laitos

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/65098550076
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54

Väitöstiedote:

Epä/igenesis on kaksiosainen typografisen tekstin muotoilua käsittelevä taiteellinen väitöskirjaprojekti. Se on juuttuneita lohkareita irrotteleva ja suuria muutoksia hahmotteleva kokeellinen ja tekemiseen perustuva tutkielma, joka purkaa graafisen suunnittelun suhdetta kieleen.

Arkiset tekstit jäävät usein lukijoilleen läpinäkyviksi, mutta silti niiden visuaaliset muodot ovat niin merkitseviä, että tekstit tunnistetaan jopa lukemattakin. Etenkin kun kirjoitus irtoaa konventionaalisen lineaarisesta pedistään, sitä katsotaan kuten kuvaa, eivätkä kieli ja kuva enää olekaan niin erillisiä ilmaisukeinoja kuin eri aloilla aiemmin tuotettu tieto on antanut ymmärtää.

Väitöskirjassa tarkennetaan väsymättä kirjoituksen materiaalisiin ominaisuuksiin. Tähän pakottaa sen taiteellinen osa, kokeellisen kirjoittamisen projekti Epägenesis, jossa kieltä katsotaan eri laitteilla ja kummien kulmien takaa. Projektissa lainataan löydettyjen, tavallisten tekstidokumenttien tekstejä ja niiden muotoiluja ja kirjoitetaan ne uudelleen. Nimi Epägenesis viittaa kokeellisen kirjoittamisen herättämiin kysymyksiin alkuperästä: voiko väittää kirjoittaneensa, jos on vain muotoillut, puuttunut tekstiin? Onko kirjoituksella ja muodolla alkuperää, onko rajaa muotoilun ja kirjoittamisen välillä?

Tutkimuksessa monialainen teoriatausta lomittuu yhteen uusmateriaalisen ajattelun kanssa, mikä muodostaa uusia kuvioita vanhoihin oletuksiin tekstin lineaarisuudesta, sisällön ja muodon kahtiajaosta sekä tekijyyksistä. Nykytiedon valossa vanhoihin käytäntöihin perustuvalle alalle alkaa hahmottua tekstin ”visuaalista epistemologiaa” eli näkemys siitä, kuinka tekstin muotoilu tuottaa kieleen ja kirjoitukseen aivan omanlaistaan materiaalista tietoa.

Juuri nyt monella tiedon alueella korostuu tarve ymmärtää ympäristöjen verkottuneisuutta sekä muutoksen ja variaation epigeneettisiä prosesseja. Tutkimus kartoittaa kirjoituksen, painamisen ja typografian välisiä kiinnikkeitä juuri kun valtaosa teksteistä on siirtymässä digitaalisiin ympäristöihin, joissa ne näyttäytyvät, muuntuvat ja lomittuvat yhä useammin vailla tekijää tai alkuperää (epägenesis). Tekstin muotoilu tapahtuu variaation ja muutoksen, uuden ja vanhan kohtauspisteessä, ja kirjoituksessa jotakin aina myös kirjoittuu, niin kieleen, ympäristöön kuin meihinkin (epigenesis). Epä/igenesis todistaa, ettei typografinen teksti ole pelkkää kieltä eikä pelkkää muotoa, vaan tapahtuma, joka vaikuttaa julkiseen ja jaettuun maailmaan monin eri tavoin.

Väittelijän yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]
  • Julkaistu:
  • Päivitetty: