Tapahtumat

Väitös visuaalisen kulttuurin alalta, TaM Oona Tikkaoja

Väitöskirjan tulos, reality tinkering, on eettinen menetelmä, joka tähtää maailmaa arvostavan ja siihen osallistuvan asenteen vahvistamiseen.
Lamb and box of wool

Väitöskirjan nimi: Reality Tinkering. An Artistic Approach to the Abundance of the Familiar

Vastaväittäjä: TaT Annette Arlander, Taideyliopisto

Kustos: Professori Harri Laakso, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa https://aalto.zoom.us/j/67730349454

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Lisätietoa väitöskirjasta:

Tutkimukseni taustalla on havainto siitä, että tutut arjen ilmiöt ovat paljon monimutkaisempia ja ihmeellisempiä kuin miltä ne nopeasti vilkaistuna näyttävät. Tuttuja ilmiöitä ei ole kuitenkaan helppo tutkia, sillä ne ovat aivan liian lähellä. Huomasin, että saan uudenlaisen otteen arjesta kiinnittämällä huomiota tilanteisiin, joissa tuttuus hetkeksi katoaa. Nämä hetket, joita kutsun arjen anomalioiksi, ovat keskelle arjen tasaista virtaa syntyviä ohikiitäviä, yllättäviä tapahtumia. Niitä koetaan usein silloin, kun jokin epätavallinen asia häiritsee hetkellisesti rutinoituneita havainto- tai ajattelutapojamme.

Tutkimuksessani kysyn, miten arjen anomalioiden avulla voisi nähdä tuttujen asioiden ja tilanteiden tarjoaman mahdollisuuksien runsauden? Tarkastelen tutkimuskysymystä kahdesta näkökulmasta käsin: kokemuksen (epätyypilliset tapahtumat) ja tekemisen (epätyypilliset teot) kautta. Pyrin löytämään yhteisiä piirteitä ihmisten kokemista hämmennyksen hetkistä, jotta voisin hyödyntää niitä uusien arjen anomalioiden synnyttämiseen.

Reality tinkering (”todellisuusväsäily”) on työskentelytapa, jonka olen kehittänyt tutkimusprosessini tuloksena. Tehdessään epätyypillisiä tekoja ympäristöissä, jotka eivät ole taiteelle tarkoitettuja, tekijä välttämättä vaikuttaa jaettuun todellisuuteen. Reality tinkering on eettinen menetelmä, joka tähtää maailmaa arvostavan ja siihen osallistuvan asenteen vahvistamiseen. Se perustuu vahvasti sekä-että -ajatteluun joko-tai -ajattelun sijaan. Väsäilijät kykenevät näkemään käyttämiensä materiaalien tai esineiden suunnitellun merkityksen lisäksi useita erilaisia mahdollisuuksia, jotka niissä piilevät. Arjen anomalioiden kanssa työskentely on strategia, jota voi hyödyntää oman elämän muokkaamisessa todella omaksi kiinnittämällä huomiota maailmaan ja lisäämällä tarinoita ympärillään. Tämä lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää ympärillämme olevaa runsautta helpottaen jatkuvaa kaipuutamme uuteen, mikä saattaa sekä rauhoittaa levottomuuttamme että tuoda kulutuskulttuuria kestävämpiä ratkaisuja iloisen elämän rakentamiseen.

Tutkimukseni perusteella väitän, että vaikka asioihin tottuminen ja havaintojen paketointi ovat ihmislajille tyypillisiä ominaisuuksia, on mahdollista ainakin ajoittain ylläpitää uteliasta ja kunnioittavaa asennetta, jonka läpi maailmaa katsottaessa mikään ei ole itsestään selvää tai pinnallista. Väitöstutkimuksessani tarjoan erään mahdollisen lähestymistavan, jonka avulla tämä asenne voidaan saavuttaa.

Lisätiedot: Oona Tikkaoja, [email protected], puh. 0406744188

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: