Tapahtumat

Väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta, FM Meeri Karvinen

Yliopistosta valmistuneilla mahdollisuus vauhdittaa kestävyysmurrosta - lisää tukea tarvitaan

Väitös Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulusta, rakennetun ympäristön laitokselta
Four students in front of a wall-sized image of a city map.
Kuva: Janne Wikström

Väitöskirjan nimi: Tukea kestävyystoimijuudelle: Tutkimus yliopistojen ja työpaikkojen toimista tekniikan alan valmistuneiden kestävyysosaamisen ja -toimijuuden edistämiseksi.

Tohtoriopiskelija: Meeri Karvinen
Vastaväittäjä: Professori Hannu Heikkinen, Jyväskylän yliopisto
Kustos: Professori (Associate Professor) Marko Keskinen, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennetun ympäristön laitos

Yliopistosta valmistuneilla mahdollisuus vauhdittaa kestävyysmurrosta - lisää tukea tarvitaan

Globaali kestävyyskriisi vaatii pikaisia toimia kaikilta yhteiskunnan sektoreilta ja toimijoilta. Tämä väitöskirja tarkastelee, miten yliopistoissa ja työpaikoilla tuetaan vastavalmistuneita kestävien ratkaisujen edistämisessä. Valmistuneilla olisi mahdollisuus vauhdittaa tarvittavaa yhteiskunnallista kestävyysmurrosta tuoden työpaikoille tuoreita, tiedeperustaisia näkemyksiä koulutuksensa pohjalta. Työelämään siirtyminen on kuitenkin haastava vaihe, jossa uusi sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö voi rajoittaa valmistuneiden kykyä tehdä aloitteita. Valmistuneilta odotettu aktiivinen rooli haastaa myös koulutuksen, jonka tulisi varmistaa tarvittavat valmiudet niin työllistymiseen, alku-uralla pärjäämiseen kuin kestävyyden edistämiseen.

Tämän tutkimuksen perusteella sekä yliopistojen että työpaikkojen tulisikin kiinnittää enemmän huomiota valmistuneiden kestävyysosaamisen ja -toimien tukemiseen; työnantajat odottavat heiltä oma-aloitteista ja itsenäistä otetta kestävyyden edistämiseksi, mutta valmistuneilta puuttuu sekä valmiuksia yhdistää työtehtäviään kestävyyteen, että valtaa vaikuttaa kestävyyteen liittyviin päätöksiin.

Työssä esitetään ratkaisuna uudenlaista insinöörikoulutuksen osaamisprofiilia, jossa yhdistyvät mm. alakohtainen osaaminen, kokonaisvaltainen ja tulevaisuusorientoitunut ajattelu, oma-aloitteisuus sekä riittävä tietopohja kestävyydestä käsitteenä. Tämän nk. hybridiprofiilin saavuttamiseksi väitöskirja ehdottaa, että koulutuksessa suosittaisiin pedagogisia lähestymistapoja, jotka edistävät opiskelijan kykyä ymmärtää sekä omaa että alansa roolia kestävyyden edistämisessä ja rohkaisevat kriittiseen reflektioon ja aloitteellisuuteen. Nämä suositukset edellyttävät intensiivistä tukea ja koulutusta yliopistoilta opettajille sekä koulutuksen, työelämän ja valmistuneiden välistä yhteistyötä, jotta valmistuneiden roolia kestävyysmurroksen vauhdittajina voitaisiin vahvistaa.

Väitöskirjan työelämäsiirtymään keskittyvä lähestymistapa on jäänyt kestävyyskasvatuksen ja insinöörikoulutuksen tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. Tutkimus tuo siis uuden näkökulman siihen, miten kestävyysosaamista voi yliopisto-opetuksessa kehittää ja nostaa keskusteluun tarpeen kehittää työpaikkojen käytänteitä, joilla valmistuneiden kestävyysosaamista voidaan tukea ja hyödyntää. Tutkimus keskittyi pohjoismaisiin yliopistoihin ja vesi- ja ympäristötekniikan alaan Suomessa.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]

Insinööritieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/49

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: