Tapahtumat

Väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta, DI Petra Roiha

Autonomiset mittalaitteet ja todennäköisyysennusteet edistävät Itämeren tutkimusta
Kuvituskuva väitöstapahtumaan, Aalto-kynä ja tutkimuspaperi

Itämeren suojelun ja sen kestävän käytön takia meren eri mittakaavojen prosessit on tunnettava hyvin. Tässä työssä analysoitiin uusien autonomisten mittalaitteiden käyttöä ja niiden tuottamaa dataa sekä kehitettiin todennäköisyyspohjaisia kuukausiennusteita Itämerelle. Uusia menetelmiä tarvitaan, jotta jatkossa pystytään paremmin varautumaan tuleviin olosuhteisiin ja ymmärretään meressä tapahtuvia muutoksia ja ilmiöitä. Itämerellä autonomisia Argo-poijuja on käytetty vuodesta 2012. Poijuilta saadaan dataa vesipatsaasta huomattavasti useammin kuin perinteisillä havaintomenetelmillä ja ne pystyvät mittaamaan myös erittäin hankalissa olosuhteissa. Tässä työssä analysoitiin poijujen soveltuvuutta Itämerelle sekä suolaisuus-, lämpötila- ja paikkatietodataa. Dataa voidaan hyödyntää niin pienen mittakaavan ilmiöiden tutkimuksessa kuin myös pitkäaikaisen seurannan täydentämisessä. Kuukausiparviennusteita kehitettiin käyttäen Itämeren kolmiulotteista virtausmallia, jolla mallinnettiin myös meriympäristön bigeokemiaa. Näiden ennusteiden soveltuvuutta ja ennustepituutta arvioitiin kumpuamisten ja sinileväkukintojen ennustamiseen Selkämerellä ja Itämeren pääaltaalla. Havainnot ja mallintaminen täydentävät ymmärrystämme meren ilmiöistä. Havaintoja voidaan käyttää mallien ja ennusteiden parantamiseen. Laskennallisilla malleilla ja ennusteilla voidaan ennakoida ympäristöriskejä ja myös vastavuoroisesti suunnitella parempia ja tehokkaampia mittauskampanjoita. 

Vastaväittäjänä toimii professori Markus Meier the Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemündesta (IOW), Saksasta.

Valvojana toimii professori Harri Koivusalo Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitokselta.

Väitöskirjan verkko-osoite: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41376

Väittelijän yhteystiedot:
Petra Roiha 
Ilmatieteen laitos, Erik Palménin aukio 1
[email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun virastomestarin ilmoitustaululla (Otakaari 4).

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: