Tapahtumat

Väitös valokuvan alalta, TaM Pauliina Pasanen

Valokuvauksen lehtori Pauliina Pasasen Aalto-yliopistossa 16.4.2021 tarkastettava väitöskirja on ensimmäinen suomalainen valokuvauksen korkeakoulupedagogiikkaan keskittyvä tutkimus. Tutkimus tarjoaa konkreettisia ehdotuksia korkeakoulujen valokuvauksen ja taiteen pedagogiikan kehittämiseksi.
Book cover with abstract forms

Väitöskirjan nimi: Kohtaamisissa koetellut. Oppiminen dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa

Vastaväittäjä: FT Reijo Kupiainen, Tampereen yliopisto

Kustos: Professori Harri Laakso, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa https://aalto.zoom.us/j/69451333758

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Lisätietoa väitöskirjasta:

Mitä tapahtuu valokuvausopintojen työpajoissa, jotka ovat jaksaneet innostaa ja toisaalta jakaa mielipiteitä vuodesta toiseen ja jotka ovat kuin yhteinen riitti valokuvaajaksi tulemisen prosessissa? Miten ja mitä työpajoissa opitaan? Valokuvauksen lehtori Pauliina Pasasen Aalto-yliopistossa 16.4.2021 tarkastettava väitöskirja on ensimmäinen suomalainen valokuvauksen korkeakoulupedagogiikkaan keskittyvä tutkimus. Tutkimuksen kohteena ovat kaksi Lahden Muotoiluinstituutissa järjestettyä työpajaa, joissa opiskelijoiden kuvallinen työskentely on keskiössä. Opettajat Stefan Bremer, Japo Knuutila ja Jan Kaila ovat toteuttaneet työpajoja kehittämillään konsepteilla useiden vuosikymmenien ajan valokuvauksen opetuksen ohjelmissa.

Oppimista taideammattiin tarkastellaan tutkimuksessa toimijaverkkoteoriaa soveltaen sosiomateriaalisena prosessina. Valokuvaajaksi opitaan (digitaalisen) kameran ja ihmisen yhteisen toimijuuden tullessa koetelluksi. Tämä tapahtuu erilaisissa kohtaamisissa niin kuvausympäristöissä kuin toisaalta opetustilanteissa opettajan, opiskelijan ja opiskelijaryhmän dialogissa. Opettaja opettaa monin tavoin, esimerkiksi asettumalla vastukseksi opiskelijalle ja haastaen tämän ylittämään itsensä kuvaajana. Tutkimuksessa tarkasteltavana ovat ajankohtaiset opettajan ja opiskelijan välisen valtasuhteen kriittiset kohdat, mutta myös oppimisen mahdollistava yhteinen heittäytyminen luovaan työhön.

Tutkimuksen näkökulma huomioi digitalisoitumisen ja internetin tuomat muutokset valokuvauksen ja sen opiskelun prosesseihin. Dokumentaristi toimii nyt verkottuneessa maailmassa, jossa taiteen opiskeluun liittyvä tieto on helposti saatavilla, kansainväliset kontaktit syntyvät sosiaalisen median kautta ja kuvien jakaminen muuttaa ihmisten suhtautumista kuvaamiseen. Dokumentaarisissa valokuvaustyöpajoissa ollaan kuvaajina maailmasuhteessa, joka ei ole opetettavissa etänä. Läsnäololla ja sen intensiivisellä harjoittamisella on kuvaustilanteissa väliä.

Tutkimus tarjoaa kiinnostavia näkökulmia keskustelulle valokuvauksen opetuksesta ja oppimisesta muuttuvissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa tilanteissa. Se tarjoaa myös konkreettisia ehdotuksia korkeakoulujen valokuvauksen ja taiteen pedagogiikan kehittämiseksi.

Lisätiedot: Pauliina Pasanen, [email protected], p. 044 708 9884

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: