Tapahtumat

Väitös uuden median alalta, TaM Jaana Brinck

Väitös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, taiteen ja median laitokselta
Lapsia leikkimässä lisätyn todellisuuden hiekkalaatikolla.
Lasten digitaalista leikkiä tutkittiin rakentamalla lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko +Andscape. Kuva: Jaana Brinck

Väitöskirjan nimi: Grounded Principles for Open Design Pedagogy: Design Perspectives on Early Years Pedagogy with Digital Technologies 

Tohtoriopiskelija: Jaana Brinck
Vastaväittäjä: Professori Ole Sejer Iversen, Aarhusin yliopisto
Kustos: Professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen ja median laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Nykykäsityksen mukaan oppimisen tulisi olla aktiivisempaa, kohdesuuntautunutta ja monialaista, ja sen tulisi suuntautua tutkimaan tosielämän tilanteita ja ongelmia. Useat tutkijat ovat esittäneet muotoilun menetelmiä lupaavaksi viitekehykseksi tukemaan tällaista oppimista. 

Varhaiskasvatuksen pedagogisia käytäntöjä kehittäviä muotoilututkimuksia on kuitenkin tehty vain vähän. Tämän päivän maailmassa kyky hyödyntää digitaalisia teknologioita vaikuttaa yhä enemmän siihen, miten yksilö pystyy osallistumaan yhteiskuntaan. Sosialisaatio digitaaliseen mediakulttuuriin alkaa jo erittäin varhaisessa iässä, ja digitaaliset ympäristöt ovat olennainen osa lasten jokapäiväistä sosiokulttuurista ympäristöä. Siksi digitalisaatioon tulee kiinnittää huomiota myös varhaiskasvatuksen pedagogiikassa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan muotoilupedagogiikan suunnitteluperiaatteita, joiden avulla digitaaliset työkalut voidaan integroida varhaiskasvatukseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Muotoilun ja pedagogiikan ulottuvuuksia tutkitaan tosielämän opetuskontekstissa tekemällä kaksi muotoilukokeilua (design experiments), joissa hyödynnetään osallistavaa muotoilua sellaisen pedagogiikan kehittämisessä, joka tukee digitaalisten työkalujen pedagogista käyttöä ja edistää lasten osallisuutta. 

Tämän tutkimuksen tuloksena esitetään avoimen muotoilupedagogiikan suunnitteluperiaatteet. Nämä periaatteet ohjaavat pedagogiikan suunnittelua ottamaan digitaaliset työvälineet mukaan varhaiskasvatukseen pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Avoimen muotoilupedagogiikan tulisi edistää sellaisia oppimiskonteksteja, jotka ovat suunniteltu yhteisyyden (togetherness), työvälineiden (tools), luottamuksen (trust) ja ajan (time) periaatteiden ympärille. 

Kuvan lisätiedot: Lasten digitaalista leikkiä tutkittiin rakentamalla lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko +Andscape. Brinck, J. (kirjoittaja), Leinonen, T. (kirjoittaja), Pöllönen, N. (kehittäjä), & Selvarajan, J. (kehittäjä). (2017). +Andscape: Lisätyn todellisuuden hiekkalaatikko. Näyttely, Designmuseo Helsinki. 

Yhteystiedot

Sähköposti [email protected]


Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: