Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, TtM Johanna Koroma

Yhteistyön esteet vaikuttavat hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen liikkuvassa ja virtuaalisessa työssä

Terveystieteiden maisteri Johanna Koroma väittelee perjantaina 7.6.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa AS1, Maarintie 8, Espoo. VäitöskirjassaCoping with Collaboration Hindrances in Mobile and Virtual Work tutkittiin kansainvälisten organisaatioiden mobiilia ja virtuaalista työtä tekevien työntekijöiden yhteistyöhön liittyviä esteitä, käytettyjä stressinhallintastrategioita sekä niiden vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa ja työssä suoriutumiseensa.

Terveystieteiden maisteri Johanna Koroma tarkastelee työ- ja organisaatiopsykologian alan väitöskirjassaan yhteistyöhön liittyviä esteitä sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen liikkuvassa ja virtuaalisessa työssä. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, että yhteistyön vaativuus lisääntyi teknologian ja yhteisen yrityskielen (yleensä englannin) käytön, eri paikoissa työskentelyn sekä yhteiskumppaneiden välisten pientenkin aikaerojen vuoksi. Työntekijät kehittivät itsenäisesti erilaisia stressinhallintastrategioita ratkaistakseen kuormittavat tilanteet. He joustivat työssään, aikatauluttivat työpäiviään uudelleen, sopeuttivat työtään yhteistyön tarpeisiin ja vastasivat saamiinsa viesteihin samalla, kun osallistuivat palavereihin.

– Kiinnostava tulos on, että näiden yksilöllisten keinojen lisäksi työntekijät kehittivät myös yhteisiä stressinhallintakeinoja. Työntekijät loivat yhdessä olosuhteet, joissa puutteellisenkin kielitaidon omaava työntekijä saattoi käyttää yrityksen yhteistä kieltä turvallisessa ilmapiirissä, Koroma kertoo.

– Eri aikavyöhykkeillä tehtävää työtä tukee yhteinen ajattelutapa, jossa yrityksen kansainvälistä roolia ja toimintaa korostetaan, Koroma toteaa. Stressinhallintastrategioiden käytöllä oli kuitenkin myös negatiivisia seurauksia, jotka vaikuttivat työntekijöiden hyvinvointiin sekä työssä suoriutumiseen, muun muassa heidän innovatiivisuuteensa. Tulosten perusteella näyttää myös siltä, että työntekijät joustivat vapaa-ajallaan, voidakseen ratkaista yhteistyöhön liittyviä haasteita.

– On positiivista, että väitöskirjan esiin tuomiin yhteistyön esteisiin ja niiden seurauksiin voidaan vaikuttaa johtamisella ja luomalla yhteisiä toimintatapoja, Koroma painottaa.

Vastaväittäjä: professori Liisa Mäkelä, Vaasan yliopisto

Kustos: emeritusprofessori Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8530-2

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu