Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, TkL Olli-Jaakko Kupiainen

Työntekijät edistävät organisaatiomuutoksia sisäisen sosiaalisen median keskusteluissa valvoessaan ja arvioidessaan työpaikkansa etuja.

Väitös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, tuotantotalouden laitokselta.
Utuisessa mustavalkoisessa kuvassa on erilaisia matkapuhelimia.

Väitöskirjan nimi: Naturally Occurring Discursive Work as a Reflection of Organizational Identification during Organizational Transformation

Tohtoriopiskelija: Olli Kupiainen
Vastaväittäjä: professori Janne Tienari, Hanken School of Economics
Kustos: Senior Advisor Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Kun organisaatioiden täytyy muuttua, työntekijöillä on usein paras ymmärrys sen vahvuuksista ja heikkouksista. Moderneissa organisaatioissa sisäisen sosiaalisen median keskustelualustat ovat tärkeitä paikkoja muutoskeskusteluille. Ne antavat työntekijöille mahdollisuuden ilmaista näkökantansa, ideansa ja huolensa työstään ja organisaatiostaan julkisesti muille työpaikalla. Nämä keskustelut mahdollistavat monien näkökulmien esittämisen muutosten suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Tässä väitöskirjassa pureudutaan työntekijöiden organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa käymään kollektiiviseen "muutospuheeseen" laajamittaisten muutosten aikana.

Työntekijöiden pyrkivät muuttamaan tai muokkaamaan työpaikkaansa näiden keskustelujen avulla. Muutospuheessa työntekijät yhdistävät mikrotason muutospuheen organisaationsa makrotason muutospyrkimyksiin. He rakentavat erilaisia tulevaisuuksia ja tarjoavat ratkaisuja ”jos-sitten” suunnitelmien avulla, jotka voisivat mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen tulevaisuudessa. Erilaisten identiteettityön muotojen avulla tuodaan esille vaihtoehtoisia tulkintoja menneillään olevasta muutoksesta ehdottamalla, millaisia resursseja organisaatio tarvitsee muuttuakseen. Lopuksi organisaation pystyvyysoletus eli työntekijöiden jakama uskomus siitä, mikä on mahdollista muutosten aikana, tekee organisaation resurssit ja mahdollisuudet näkyviksi. Kun työntekijät osallistuvat muutospuheeseen organisaation sisäisessä sosiaalisessa mediassa, he valvovat ja arvioivat työpaikkansa etuja, mikä on yksi organisaatioon samastumisen motivaatiotekijöistä. Näin he ovat kiinnostuneita työpaikkansa eduista, tavoitteista ja suoriutumisesta. Toisin sanoen, heille keskeistä on organisaation hyvinvointi.

Kun organisaatioissa suunnittellaan muutoksia, niiden tulisi asettaa etusijalle sellaisen kulttuurin luominen, jossa työntekijät voivat julkisesti keskustella suunnitelluista ja aloitetuista muutoksista. Työntekijöillä on moninaisia, toisistaan eroavia tulkintoja menneillään olevista muutoksista. Sosiaalinen media tekee ne näkyviksi. Toisistaan eroavista tulkinnoista huolimatta nämä keskustelut ovat työpaikan parhaaksi tuomalla esille sen, miten organisaation tulisi muuttua ja millaisia resursseja ja mahdollisuuksia on muutoksen edistämiseen.

Avainsanat: Organisaatiomuutos, organisaatioon samastuminen, muutospuhe, sisäinen sosiaalinen media

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:

Sähköposti  [email protected]


Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu