Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, KTM Niina Andrade-Asikainen

Väitöskirjan nimi on: "Supporting well-being in workplace transformations - Critical sociomaterial components and their evaluation in a knowledge-intensive organization"

Niina Andrade-Asikaisen väitöskirja ”Työhyvinvointia tukeva työympäristömuutos – keskeiset sosiomateriaaliset ympäristötekijät ja niiden arviointi tietointensiivisessä organisaatiossa” tutkii, miten työympäristöjä voidaan suunnitella, toteuttaa ja arvioida työhyvinvointia tukevalla tavalla. Tutkimuksen kontekstina on vastustettu työympäristömuutos.

Viime vuosina ihmiset ja organisaatiot ovat joutuneet pohtimaan uudelleen työympäristöään sekä työnteon paikkoja ja tapoja. Työympäristömuutosten perusteena on usein tilankäytön ja tiedonkulun tehostaminen, kustannussäästöt ja yhteistyön lisääminen saattamalla työntekijöitä lähemmäs toisiaan. On kuitenkin epäselvää, saavutetaanko nämä asetetut tavoitteet työympäristömuutoksilla. Työntekijöiden näkemykset saattavat myös poiketa johdon näkemyksestä, kuten Andrade-Asikaisen tutkimuksessa.

Väitöskirja edistää työympäristötutkimusta osoittamalla, että työntekijän kokemukseen työympäristömuutoksesta vaikuttaa suunnitteluvaiheesta lähtien kolme keskeistä mekanismia, jotka lopulta johtavat muutoksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Nämä mekanismit ovat työympäristön odotettu arvo, monipaikkaiseen työskentelyyn liittyvät jännitteet ja työhyvinvoinnin sosiomateriaalinen tuki.

Andrade-Asikaisen tutkimus osoittaa, että työympäristöä suunniteltaessa työntekijät arvottavat muutoksen omasta työhuoneesta avoimempaan työtilaan kielteisenä, mutta johto ja ammattilaiset myönteisenä. Tämä aiheuttaa jännitteitä toimijoiden välille. Tutkimuksessa tunnistetaan neljä monipaikkaiseen työskentelyyn liittyvää jännitettä: kustannustehokkuus vs. hyvinvointi, keskitetty vs. osallistava päätöksenteko, yhteistyö vs. yksilötyö sekä muutos vs. pysyvyys. Jos nämä jännitteet jätetään huomiotta, työympäristömuutoksen epäonnistumisen riski kasvaa.

Työympäristötutkimuksen piirissä ei ole laajasti tutkittu taustamekanismeja, jotka vaikuttavat työntekijän kokemukseen työhyvinvointia tukevasta työympäristöstä. Tutkimus tuo uutta tietoa aiheesta ja osoittaa, että kyky saada aikaan toivottuja työtuloksia, hallinnan tunne uudessa työympäristössä, osallistumismahdollisuudet ja autonomia sekä lämmin työilmapiiri vaikuttavat siihen, koetaanko työympäristön tukevan hyvinvointia.

Vastaväittäjä: dosentti Suvi Nenonen, Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos: professori emeritus Matti Vartiainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella (Maarintie 8, sali AS1) sekä Zoomilla. Linkki tilaisuuteen

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: