Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, KTM Juri Mattila

Väitöskirjan nimi on "Blockchain Systems as Multi-sided Platforms"
An abstract picture of a network

Kryptovaluutat mahdollistavat kilpailevan yhteistyön digialustoilla aiempaa tehokkaammin

Juri Mattilan väitöskirja ’Blockchain Systems as Multi-sided Platforms’ pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, miksi lohkoketjuinnovaatiot eivät ole mullistaneet digitalisaation kehitystä siten kuin aiemmin on ennustettu. Johtopäätelmänään väitöskirja toteaa, että teknologialla on ollut muutosvaikutusta digitalisaation kehitykseen, mutta eri tavoin kuin on ennakoitu.

Lohkoketjujärjestelmien muutosvaikutusta on toistaiseksi tarkasteltu pitkälti sähköisen rahan, hajauttamisen ja digitaalisen luottamuksen näkökulmista. Väitöskirja kuvaa lohkoketjujärjestelmät uudesta näkökulmasta digitaalisen alustatalouden kontekstissa, maalaten niiden murroksesta erilaisen kuvan kuin aiemmin. Tästä näkökulmasta kyseessä on kokonaisvaltainen tietojärjestelmien suunnittelufilosofian muutos, jossa uudentyyppisiä alustaratkaisuja synnytetään kannustinrakenne edellä.

– Esimerkiksi Bitcoin-kryptorahakejärjestelmän taustalla tapahtuva louhinta muodostaa tällä hetkellä ehkä jopa maailman nopeimman laskentapilven. Tuo koko yhteistyö on kuitenkin saatu aikaan ilman ainuttakaan juridista sopimusta tai ilman, että osallistujat edes tuntevat verkon muita jäseniä tai heidän motiivejaan. On tapahtunut valtava mullistus sen suhteen, millaisia yhteistyörakenteita avoimissa vertaisverkoissa ja toisaalta digitaalisissa alustoissa voidaan synnyttää. Yhteistyön kompleksisuus ja kasvun mittakaava ovat aivan eri luokkaa kuin mitä on aiemmin nähty, Mattila kuvailee.

Lohkoketjujärjestelmien luonnetta monisuuntaisina alustoina ei ole kattavasti aiemmin kuvattu tieteellisessä tutkimuksessa. Myöskään kryptorahakkeiden roolia kilpailevan yhteistyön (engl. ’co-opetition’) mahdollistajana ei aikaisemin ole täysin tunnistettu. Väitöskirja kuvailee, kuinka lohkoketjujärjestelmissä toimijoiden välillä vaikuttaa samanaikaisesti monisyinen kilpailun ja yhteistyön dynamiikka, jolla saavutetaan hyötyjä erityisesti kasvun näkökulmasta, mutta johon liittyy uusia haasteita esim. strategisen ohjautuvuuden näkökulmasta.

Väitöskirja avaa myös uudenlaisen näkymän lohkoketjualustojen ja digitaalisten alustajättiläisten keskinäiseen vuorovaikutukseen. Yhtenä keskustelunäkökulmana työ nostaakin esiin kysymyksen siitä, onko lohkoketjuteknologiasta kehittymässä saalistuksellinen innovaatio, jonka avulla alustajättiläiset kykenevät jatkossa kiertämään kilpailulainsäädäntöä aiempaa tehokkaammin.

Vastaväittäjä: professori Aija Leiponen, SC Johnson College of Business, Cornell University, Yhdysvallat

Kustos: professori Risto Rajala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected], +358 43 825 8238

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: