Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Zeerim Cheung

Kohti historiallisempaa yritysstrategiaa

Väitöskirjan nimi on "Analytically Structured History Approach Using a Relational Database - Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation"

Ydinosaaminen, voiton maksimointi, kasvu ja strategia ovat keskeisiä liikkeenjohdon käsitteitä – näin ei tosin ole aina ollut eikä todennäköisesti tule aina olemaan. Yritysstrategiatutkimusta on kritisoitu historiattomuudesta, mikä johtuu tutkimusalan pyrkimyksestä laajasti yleistettäviin totuuksiin. Tämä johtaa usein monimutkaisen historiallisen kontekstin liialliseen yksinkertaistamiseen. Vaikka historian merkitystä strategiatutkimukselle on laajasti tunnustettu, kahden erilaisen tutkimus- ja  menetelmäperinteen yhteensovittaminen on osoittautunut vaikeaksi.

Tässä väitöskirjassa esitellään analyyttisesti jäsennellyn historian tutkimusmenetelmää, joka edesauttaa historiallisen ymmärryksen hyödyntämistä strategiatutkimuksessa. Menetelmän keskiössä on relaatiotietokanta, jonka avulla hallinnoidaan ja analysoidaan laajoja ylimpään päätöksentekoon liittyviä yrityshistoriallisia aineistoja.

Väitöskirjan kolme esseetä esittävät monipuolisesti menetelmän vahvuuksia. Ensimmäisessä esseessä tutkittiin, miten Helsingin ja Tukholman pörsseistä tuli maailman ensimmäisiä voittoa tavoittelevia pörssejä. Pitkällä aikavälillä kehittyneen pohjoismaisen yhteistyöperinteen havaittiin tutkimuksessa olevan merkittävä resurssi, jonka avulla yritykset voivat kehittää uraauurtavia organisointimuotoja. Toisessa ja kolmannessa esseessä tutkittiin Posti- ja telelaitoksen (PTL) johdon strategioiden muotoutumista 80–90-luvulla. Toisessa esseessä havaittiin, että historiallinen regulaatioympäristö vaikutti merkittävästi PTL:n poliittiseen strategiointiin ja kilpailukykyyn myöhemmässä vaiheessa. Kolmannessa esseessä havaittiin, että PTL arvioi kansainvälistymisprojektejaan täysin eri kriteerein valtion liikelaitoksena kuin myöhemmin valtionyhtiönä, mikä johti täysin erilaisten maantieteellisten alueiden ja yhtiökumppaneiden suosimiseen.

Vastaväittäjänä toimii professori R. Daniel Wadhwani, Marshall School of Business, University of Southern California, USA

Kustoksena toimii professori Robin Gustafsson, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: Zeerim Cheung, tuotantotalouden laitos, p. 040 716 9955, [email protected]

Elektroninen väitöskirjaVäitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti: https://aalto.zoom.us/j/63233654508Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: