Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Tuomo Eloranta

Väitöskirjan nimi on "Continuous information system use from routine perspective - case idea management tools"

Uuden teknologian käyttöönottoon liittyvää problematiikkaa on tutkittu vuosikymmeniä niin tietojärjestelmä- kuin organisaatiotieteen kentällä. Tästä huolimatta, ilmiöön liittyy edelleen paljon asioita, joista emme tiedä tarpeeksi. Yksi tälläinen alue on uuden uuden teknologian jatkuvan käytön (eng. continuous use) muodostumisen dynamiikka, sekä erityisesti ihmisten ja yhteisöjen olemassaolevien tapojen ja rutiinien rooli tässä prosessissa.

Tutkimuksessaan DI Tuomo Eloranta keskittyi erityisesti ideajärjestelmien - uusien ideoiden jakamisen ja kehittämisen tueksi tarkoitettujen digitaalisten alustojen - jatkuvan käytön muodostumisen problematiikkaan. Ideajärjestelmät edustavat yhtä yleisimmistä spesifisti innovaatiotoiminnan sujuvoittamiseen kehitetyistä tietojärjestelmätyypeistä.  Vaikka ideajärjestelmiin liittyy paljon potentiaalisia hyötyjä, uuden tietojärjestelmän käyttöönotto on harvoin suoraviivainen prosessi. Jossei työkalun mielekästä pitkän aikavälin käyttöä saada vaalittua onnistuneesti, odotetut liiketoiminnalliset ja kulttuurilliset vaikutukset voivat jäädä haaveiksi. Tutkimuksen keskeinen lähtökohta oli pyrkimys tuoda tämän ongelman tarkastelua varten yhteen kaksi teknologian käyttörutiineja eri näkökulmasta selittävää teoreettista viitekehystä tietojärjestelmätieteen ja organisaatiotutkimuksen kentiltä: IT järjestelmien jatkuvan käytön teoria sekä organisaatiorutiinien teoreettisen linssi.

Tutkimuksen tulosten mukaan, innovointi ideajärjestelmien avulla poikkeaa monelta osin perinteisistä innovaatiotoiminnan ideaaleista ja nähdään irrallisena normaalista työstä sekä kehitystyöhön liittyvistä velvoitteista. Lisäksi, vaikka organisaation jäsenet ovat innokkaita kokeilemaan ideajärjestelmiä, niiden jatkuvan käytön vaaliminen näyttäytyy monelta osin problemaattisena. Hallitsemattomat riippuvuussuhteet ideajärjestelmän käyttörutiinien ja muiden organisaatiorutiinien välillä saattavat johtaa käytön legitimiteettiä eri tavoin nakertavaan kitkaan. Tulokset alleviivaavat kuinka uuden teknologian jatkuvan käytön edistäminen kytkeytyy uusien rutiinien muodostamispyrkimysten lisäksi keskeisesti myös uusien ja olemassa olevien rutiinien rajapintojen hallintaan.

Vastaväittäjät: professori Sirkka L. Jarvenpaa, McCombs School of Business, University of Texas at Austin, Yhdysvallat
sekä professori John Parm Ulhøi, School of Business and Social Sciences, Aarhusin yliopisto, Tanska

Kustos on professori (emer) Eila Järvenpää, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: Tuomo Eloranta, [email protected], +358505344539

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa: Linkki väitöstilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: