Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Lauri Pietinalho

Aukeavuuden tunnun syötteet ravitsevat uuden luomisen ja yhteistyön organisaatioissa
Mahdollisuuden ontologia organisaatioympäristössä

On inhimillisesti mahdollista kohdata toinen tavalla, joka voimistaa tätä ja tehdä yhteistyötä, josta rakentuu enemmän kuin osiensa summa – luoda uutta yli ennalta kuvitellun. Näitä kokemuksia yhdistää sisäinen uskaltavuus kohti määrittelemätöntä, jossa tulemme suuntautuneeksi todellisuuteen erityisestä “aukeavuuden” mahdollisuudesta käsin, johon kytkeytyvä “mahdollisuuden ontologia” ei palaudu laskelmoivaan etuun tai ole täysin yksilöllisen tahdon hallinnassa. Tällaisen suuntautuneisuuden toteutumat, kuten innovaatiot tai yhteisöllisyys, ovat kuitenkin haluttuja organisaatioille ja keskeisiä organisaatiotutkijoille.

Käsillä oleva pääosaltaan käsitteellinen väitöskirja laajentaa myönteisten organisatoristen ilmiöiden ymmärrystä hahmottamalla, jäsentämällä ja analysoimalla sitä taustalogiikkaa, missä ihmiskokemuksellinen ja fenomenologinen sekä toisaalta organisatorinen taso kohtaavat toisensa dynaamisuuden kontekstissa. Työn ytimen muodostaa pyrkimys hahmottaa, kuinka aukeavuuden ilmiökenttä ja mahdollisuuden ontologia ajattelun ja toiminnan taustarakenteena ovat sidoksissa monessa eri tutkimustraditiossa tärkeäksi havaittujen, käsitteellisesti vain osin tavoitettavien välittävän relationaalisuuden ilmiöitten kanssa. Väitöskirja osoittaa, että suosiollisetkaan relationaaliset lähtökohdat eivät kuitenkaan riitä: kyvykkyys suuntautua ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmisiin mahdollisuuden ontologian kautta lopulta edellyttää, että organisaatioympäristö vaalii ”aukeavuuden tuntua” ja siihen kytkeytyvää ulkopuolisten syötteiden ilmiökenttää erityisellä työssä kuvatulla tavalla.

Pyrkien organisatoristen dynaamisuuden ilmiöiden uudentyyppiseen hahmotukseen, esseeväitöskirja nivoo toisiinsa matalahierarkkisten organisaatioiden auktoriteettiparadoksien olemuksen, talousnobelisti Edmund Phelpsin ”massakukoistukselle” perustuvan talousdynamiikan filosofian sekä suhdetutkimuksen läpimurrot. Väitöskirja pyrkii osoittamaan suuntaviivat uudentyyppiselle itsenäiselle teorialle mahdollisuuden ontologiasta organisaatioympäristöissä, tavoitellen syvenevää ymmärrystä ilmiökentälle, joka asettuu organisaatiotutkimuksen, soveltavan taloustieteen ja soveltavan filosofian välimaastoon.

Väitöskirjan nimi: "Toward a Theory of an Ontology of Possibility in Organizational Settings - Drawing from the Elusive Essence of and the Sense of Expansiveness in Phelpsian Agency, Less Hierarchical Organizing, and Caring Relationality"

Vastaväittäjä: professori Satu Teerikangas, Turun yliopisto, Suomi

Kustos: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Zoom-linkki

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: