Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI, KTM Jesse Karjalainen

Yrityksen menestykseen vaikuttaa yritysverkoston rakenteen ja resurssien vuorovaikutus

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti. Linkki: https://aalto.zoom.us/j/219651863

Väitöskirjan nimi on "Strategic networks: On the intertwinedness of network structure and resources"

Yritysverkostossa olevien resurssien vaikutus yrityksen menestykseen riippuu verkoston rakenteen ja resurssien välisestä vuorovaikutuksesta.

Näin todetaan Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden osastolla tarkastetussa strategisen johtamisen tieteenalaan sijoittuvassa väitöskirjassa. Väitöskirjassa tutkittiin yrityksen menestykseen vaikuttavia tekijöitä resurssipohjaisen ja verkostopohjaisen lähestymistavan näkökulmista. Väitöskirja osoittaa, että yritysverkoston aiempaa käsitystä kokonaisvaltaisempi mikrorakenteen huomioinen on oleellista verkottuneen yrityksen menestyksen ymmärtämiseksi. Erityisen tärkeinä huomioitavina seikkoina todettiin resurssien sijainti verkoston rakenteessa, resurssien välinen vuorovaikutus ja resurssien haltijaorganisaation muoto.

Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää niin akateemisessa tutkimuksessa kuin käytännön liikkeenjohtamisessakin. Akateemiseen tutkimukseen väitöskirja tekee uusia teoreettisia avauksia strategisia yritysliittoumia ja verkostoja käsittelevään kirjallisuuteen. Lisäksi väitöskirja tarjoaa uusia tutkimuksellisia työkaluja resurssipohjaisen ja verkostopohjaisen lähestymistavan yhdistämiseksi ja tutkimiseksi. Käytännön liikkeenjohtamisen tueksi väitöskirja luo uutta tietoa yrityksen menestyksekkäästä johtamisesta verkottuneessa liiketoimintaympäristössä.

Vastaväittäjänä toimii Associate Professor Juha Uotila, The University of Warwick, Iso-Britannia.

Kustos on professori Ilkka Kauranen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Jesse Karjalainen, tuotantotalouden laitos, p. 050 3389498, [email protected]

Elektroninen väitöskirja Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: