Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Juri Matinheikki

Organisaatioiden välinen yhteistyö tarvitsee pelisäännöt, joita ei sanella ennalta tai yksipuolisesti

Diplomi-insinööri Juri Matinheikin väitöskirjassa "Creating value through inter-organizational collaboration: A collective action perspective" tutkittiin organisaatioiden välistä yhteistyötä laadullisen tapaustutkimuksen keinoin. Tuloksena saatiin uutta tietoa mekanismeista usean toimijan arvonluonnin taustalla.

Organisaatioiden välinen yhteistyö on keskeisessä roolissa monimutkaisten yhteiskunnallisten ja teknisten ongelmien ratkaisussa. Monet julkishyödykkeet, terveydenhuollosta infrastruktuurihankkeisiin, vaativatkin panosta usealta erilaiselta toimijalta aina julkisorganisaatioista yksityisiin yrityksiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Monimutkaisuuden kasvu, ristiriitaiset tavoitteet sekä nopeat muutostarpeet tekevät ennalta määritetyistä sopimuksista yksinään varsin tehottoman tavan johtaa organisaatioiden välistä yhteistyötä. Tällaisissa tilanteissa sosiaalisten ja epävirallisten hallintamekanismien ja kulttuurillisten elementtien, kuten luottamuksen, vakiintuneiden käytäntöjen ja arvojen merkitys korostuu.

Tässä väitöstyössä pureuduttiin ymmärtämään sosiaalisten mekanismien roolia sekä organisaatioiden välisen yhteistyön luomisessa että ylläpitämisessä. Väitöskirjan neljässä osajulkaisussa tutkittiin laadullisin menetelmin kolmea tapausta (kaksi terveydenhuollon ja yksi infrastruktuurirakentamisen alalta), joissa useat organisaatiot loivat yhdessä suotuisat olosuhteet yhteistoiminnalle johtaen kaikkia hyödyttäviin ratkaisuihin. Tapausten pohjalta luotiin prosessimalli, jossa tiivistyvät yhteistyön kannalta merkittävät vaiheet ja tekijät.

Väitöskirja tarjoaa teollisen johtamisen tieteenalalle uudenlaisen kollektiivisen toiminnan näkökulman organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Väitöskirjan tuloksia voidaan hyödyntää kehittäessä uudenlaisia yhteistoiminnallisia johtamiskäytäntöjä ja hankintamalleja erityisesti julkisen sektorin tarpeisiin. Kehitetty prosessimalli toimiikin eräänlaisena organisaatioiden välisen yhteistyön tiekarttana tarjoten pohjan sekä tulevalle teoreettiselle ja empiiriselle kehitykselle että käytännön soveltamiselle.

Vastaväittäjät: professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-yliopisto ja professori Elina Jaakkola, Turun yliopisto

Kustos: professori Karlos Artto, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tuotantotalouden laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8534-0

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu