Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Juha Törmänen

Väitöskirjan nimi on "Systems Intelligence - Measurement and Modelling"

Nykyinen etä- ja hybridityöpainotteinen elämä aiheuttaa uusia paineita organisaatioiden ja työntekijöiden hyvinvoinnille ja menestymiselle. Systeemiälyn käsite, jolla viitataan älykkääseen toimintaan monimutkaisissa kokonaisuuksissa vuorovaikutusten ja takaisinkytkentöjen keskellä, voi auttaa yhteisöjen ja yksilöiden hyvinvoinnissa ja kehittämisessä näissä vaativissakin olosuhteissa. Systeemiälyä on tutkittu Aalto-yliopiston Systeemiälyn tutkimusryhmässä Raimo P. Hämäläisen ja Esa Saarisen johdolla 2000-luvun alkuvuosista asti.

Tämä väitöskirja tarjoaa uusia työkaluja systeemiälyn mittaamiseen ja havainnollistamiseen. Tutkimuksessa esitellään systeemiälyn kahdeksan alapiirrettä, jotka ovat Systeeminen havaintokyky, Sanaton yhteys, Asenne, Kekseliäs mieli, Pohtivuus, Viisas toiminta, Heittäytyvä osallistuminen ja Aikaansaavuus, sekä osoitetaan, että näitä alapiirteitä on mahdollista arvioida itsearvioinnin, vertaisarvioinnin ja organisaatioarvioinnin keinoin. Tutkimus myös esittelee PoSITeams-simulaatiotyökalun, joka auttaa ymmärtämään ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta syntyviä kokonaisuuksia.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että yritykset ja työntekijät, jotka nähdään menestyvinä ja suorituskykyisinä, koetaan myös vahvoiksi systeemiälyn kahdeksassa piirteessä. Systeemiälyn käsitteet voivatkin toimia tapana sanallistaa ja tuoda esiin sellaisia menestystekijöitä, jotka muuten voisivat jäädä työpaikalla huomioimatta ja käsittelemättä, ja uudet mittarit mahdollistavat niiden arvioimisen ja kehittämisen sekä yksilö-, tiimi-, että organisaatiotasolla.

Systeemiälyn uudet mittaus- ja mallinnusmenetelmät palvelevat erityisesti oppivien organisaatioiden ja henkilöstön kehittämistä. Organisaatioiden oppimiskykyä on usein kehitetty johtoryhmistä käsin ja organisaation rakenteellisella uudistamisella. Systeemiälyn menetelmät mahdollistavat kehittämisen myös ruohonjuuritasolta, keskittymällä ihmisten päivittäisen toiminnan tapoihin ja tyyliin ja tarjoamalla konkreettisia ehdotuksia oman toiminnan muuttamiseen.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori tohtori Hong Bui, University of Bath, Yhdistynyt kuningaskunta

Kustos: professori Esa Saarinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (luettavissa noin 12 päivää ennen väitöstä)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: