Tapahtumat

Väitös tuotantotalouden alalta, DI Jere Lehtinen

Väitöskirjan nimi on "External stakeholder engagement in complex projects"
Brooklyn Bridge

Ulkoisten sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten, sitouttaminen projektin toimintoihin on tärkeä osa suurten infrahankkeiden hallintaa ja arvon luontia. Projektinhallinnan käytäntö ja tutkimus ovat kuitenkin osoittaneet, että sidosryhmien sitouttaminen on haasteellisesta. Yhtenä syynä on sidosryhmien ristiriitaiset näkemykset siitä, mitä arvoa projektissa luodaan ja miten. Ristiriitaiset näkemykset johtavat usein mediassakin nähtyihin sidosryhmäkonflikteihin, joista viimeaikainen esimerkki on Raide-Jokeri, jonka ympäristöasioista ja sidosryhmäkonflikteista on uutisoitu kiivaasti kansallisessa mediassa.

DI Jere Lehtinen tutki väitöskirjassaan, miten projektiorganisaatiot sitouttavat ulkoisia sidosryhmiä suurten infraprojektien toimintoihin. Lehtinen tutki ilmiötä kolmessa eri projektissa: Tapiolan kehittämisprojekti Espoossa, Rantatunneli-tiehanke Tampereella ja Lielahti-Kokemäki-ratahanke Pirkanmaan ja Satakunnan välillä.

Tutkimustulokset Rantatunneli- ja Lielahti-Kokemäki-hankkeista näyttivät, että systemaattinen organisointi on keskeinen lähtökohta ulkoisten sidosryhmien onnistuneelle sitouttamiselle. Systemaattinen organisointi käsittää esimerkiksi sitouttamista varten asetetut joustavat henkilöroolit päävastuualueineen, laajan valikoiman sitouttamisen käytänteitä, sitouttamisen onnistumisen mittaamisen, sidosryhmiltä jatkuvan palautteen keruun ja yhteistoiminnalliset arvot osana organisaatiota. Tapiola-projektin tutkimuksesta kävi ilmi, että vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on dynaamista eli sidoksissa projektin elinkaareen ja alati muuttuvaan sidosryhmäympäristöön. Pelkän ideologisen sitouttamisen sijaan, projektiorganisaatiot tasapainoilevat jatkuvasti eri sidosryhmien oikea-aikaisen sitouttamisen ja irti kytkemisen välillä projektin elinkaaren eri vaiheissa arvonluonnin mahdollistamiseksi. Tutkimuksessa tarkasteltiin vielä tarkemmin sosiaalista mediaa yhtenä sidosryhmien sitouttamisen käytänteenä Rantatunneli-hankkeessa. Tulokset korostivat, että projektiorganisaatiot sitouttavat sosiaalisen median sidosryhmiä onnistuneesti olemalla yhteistyökykyisiä ja kommunikoimalla ajankohtaista tietoa projektin etenemisestä ja kestävän kehityksen sisällöistä.

Väitöskirjan tulokset tarjoavat uutta tietoa ulkoisten sidosryhmien sitouttamisesta projektinhallinnan tutkimukseen ja sidosryhmäteoriaan. Tuloksia voidaan hyödyntää suurten ja monimutkaisten projektien suunnittelussa ja johtamisessa arvonluonnin edistämiseksi.

Vastaväittäjä: professori Leena Aarikka-Stenroos, Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos: professori Karlos Artto, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tuotantotalouden laitos

Tohtorikoulutettavan yhteystiedot: [email protected], +358 50 323 0344

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: