Tapahtumat

Väitös tietoverkkotekniikan alalta, M.Sc. Dariush Salami

Spektritietoinen Ihmislähtöinen tunnistus (Human Centric Sensing - HCS) mmWave-tutkilla
- Väitös Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulusta, informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitokselta
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi: Spectrum Aware Human Centric Sensing using mmWave FMCW Radars

Tohtoriopiskelija: Dariush Salami
Vastaväittäjä: Prof. Moustafa Youssef, The American University in Cairo, Egypti
Kustos: Prof. Stephan Sigg, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, informaatio- ja tietoliikennetekniikan laitos

Minulla on ilo ilmoittaa julkinen väitöstilaisuuteni Ihmislähtöisestä tunnistuksesta (HCS) mmWave-tutkilla. Kyseessä on tutkimus, joka syventyy ratkaiseviin puoliin radiotaajuuden (Radio Frequency - RF) hyödyntämisestä ihmisliitännäisissä sovelluksissa käyttäen tekoälyä (Artificial Intelligence - AI) ja koneoppimista (Machine Learning, ML). Tutkimus tutkii mmWave-tutkateknologian potentiaalista hyödyntämistä HCS-tarkoituksissa. Päätavoitteena on selvittää, kuinka RF-tunnistus voi parantaa ihmisliitännäisiä sovelluksia, kuten paikannusta, eleiden tunnistusta sekä vedenlaadun arviointia. 

Tutkimus on saavuttanut merkittäviä tuloksia, jotka esittävät mmWave-tutkien tehokkuuden täsmällisesti havaita ihmisten asentoja ja eleitä sisätiloissa sekä arvioida vedenlaatua. Nämä löydökset avaavat uusia mahdollisuuksia soveltaa mmWave-tutkia terveydenhuollossa, smart-kodeissa ja ihmisten ja koneiden välisessä vuorovaikutuksessa. Tämän tutkimuksen ensisijainen löydös on mmWave-tutkien onnistunut integrointi toiseen laitteeseen sulautettuihin tietoteknisiin laitteisiin (embedded devices) ehdotettujen uusien tekoälymenetelmien avulla, jotka ovat jopa 40 kertaa laskennallisesti halvempia kuin nykyinen huipputeknologia. Tutkimustulokset on julkaistu yli kymmenessä akateemisessa artikkelissa ja konferenssiartikkelissa. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta että mmWave-tutkat tarjoavat lupaavan väylän edistää ihmislähtöisen tunnistuksen (HCS) kyvykkyyksiä. Tutkimus painottaa tämän teknologian mahdollista hyödyntämistä terveydenhuollossa, smart-ympäristöissä ja muissa ihmisliitännäisissä tarkoituksissa, jotka vuorostaan edistävät suoraan kuutta YK:n asettamaa kestävän kehityksen tavoitetta (SDGs). Nykyisten teknologiatrendien johdosta kysyntä ei-tunkeilevalle, tarkalle, edulliselle sekä yksityisyyden säilyttävälle tunnistusteknologialle on suurta, joten tämä tutkimus on johdonmukainen laajemman tavoitteen kanssa luoda tehokkaampia ja käyttäjäystävällisempiä teknologioita. Jatkaessamme innovaatioiden tavoittelua terveydenhuollossa ja smart living -teknologiassa, mmWave-tutkien integrointi HCS-tarkoituksiin edustaa merkittävää edistysaskelta. Tervetuloa seuraamaan julkista väitöstilaisuuttani, missä käsittelemme mmWave-tutkien suurta potentiaalia parantaa suhdettamme teknologiaan ihmislähtöisellä tavalla.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:

Email  [email protected]
Mobile  +358504115292


Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: