Tapahtumat

Väitös tietoverkkotekniikan alalta, M.Sc. Alemnew Asrese

Väitöskirjan nimi on "Web Quality of Experience Measurement: Metrics, Methods and Tools"

Webistä on tullut oleellinen osa päivittäistä elämäämme. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana web on kehittynyt dramaattisesti, ja siitä on tullut monimutkainen ekosysteeminsä Internetiin. Web-ekosysteemin kehitys ei rajoitu pelkästään sisältöön, vaan koostuu myös erilaisista suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta koskevista parannuksista. Käyttäjän selailukokemuksen mittaaminen vaatii monimutkaisen käyttäjätutkimuksen suunnittelua, jotta tutkittua palvelun laatua voidaan arvioida. Käyttäjätutkimuksen suorittaminen vaatii paljon aikaa ja resursseja, eikä siten ole skaalautuva ratkaisu. Siksi on tärkeää suunnitella automaattisia työkaluja, metriikoita ja metodeja mittaamaan palveluiden käyttäjäkokemusta järjestelmistä käsin, esimerkiksi soveltaen aktiivista verkon suorituskyvyn mittausta.
 
Tämä väitöskirja esittelee metriikoita, metodeja ja työkaluja, joilla voidaan mitata skaalautuvasti webin käyttäjäkokemusta. Väitöskirjassa analysoidaan kehitetyillä työkaluilla kerättyä aikasarja-aineistoa, jota on kerätty niin kiinteistä kuin langattomistakin verkoista. Työssä sovitetaan objektiivinen mittausdata käyttäjätutkimuksista saatuihin subjektiivisiin arvioihin koneoppimisen malleja hyödyntäen. Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää automatisoituja malleja ennustamaan sitä, miten ihminen kokee websivujen latausprosessin. Työn tulokset hyödyttävät Internetin ja webin kehittäjiä.
 
Työn tulokset osoittavat webin suorituskyvyn kehitykseen ajan kuluessa vaikuttavia tekijöitä, kuten websivujen kompleksisuuden, tai välimuistien saatavuuden. Suosituilla websivuilla, kuten Google tai YouTube, websivujen latausajat ovat parantuneet ajan myötä. Mittauksista nähdään, että saatavilla olevan yhteyden nopeus ei välttämättä johda nopeampaan sivun lataukseen tai parempaan käyttökokemukseen. Tuloksista nähdään myös, että lyhyillä välimatkoilla tehdyt verkkovierailut (esim. Suomen ja Ruotsin välillä) eivät vaikuta käyttäjäkokemukseen.

Työn aikana kehitetty ohjelmisto ja tulokset auttavat websuunnittelijoita, sisällöntuottamista ja palveluntarjoajia infrastruktuurinsa suunnittelussa ja hallitsemisessa käyttäjäkokemusta parantavilla tavoilla. Internet-palveluntarjoajat voivat ottaa käyttöön asiakasympäristöön sijoitettavia mittauslaitteita, joilla voidaan mitata webin käyttäjäkokemusta asiakkaan sijainnista käsin. Palveluntarjoajat voivat käyttää tuloksia myös verkkosuunnittelunsa ja kapasiteetinhallintansa parantamiseen.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori Gareth Tyson, Queen Mary University of London, Iso-Britannia

Kustos: professori Jörg Ott, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Alemnew Sheferaw Asrese, [email protected], +358456987878

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteyden (Zoom) kautta. Linkki väitökseen

Zoom pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: