Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, ST Vesa Kuikka

Vaikutuksen leviämisen mallintaminen kompleksisissa verkkorakenteissa
This network contains co-occurrences of characters in Victor Hugo's novel 'Les Misérables'. A node represents a character and an edge between two nodes shows that these two characters appeared in the same chapter of the book.

Väitöskirjan nimi: Modelling Influence Spreading on Complex Networks

Vastaväittäjä: professori Martin Rosvall, Umeå universitet, Ruotsi
Kustos: emeritusprofessori Kimmo Kaski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella.

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

Väitöstiedote:

Verkostotiede on kasvava tutkimusalue ja se on saavuttanut mielenkiintoa monilla sovellusalueilla. Verkostotiede voidaan määritellä tieteen alana, joka tutkii fysikaalisia, biologisia ja sosiaalisia verkostoja ja pyrkii kuvaamaan ja ennustamaan erilaisia ilmiöitä verkostomallien avulla.

Tässä työssä on kehitetty uusi vaikutuksen leviämisen malli, jota voi soveltaa sosiaalisiin verkostoihin, epidemian leviämiseen ja vuorovaikutuksiin fyysisissä ja biolääketieteellisissä rakenteissa. Malli perustuu yksityiskohtaiseen verkon rakenteen kuvaamiseen solmuina, linkkeinä ja verkon polkuina. Solmujen ja linkkien painokertoimia voi käyttää kuvaamaan heikkoja ja vahvoja yhteyksiä.

Työssä esitetään uusi yhteisöjen etsintämalli, joka löytää aliryhmiä ja toisiinsa kytkeytyneitä alueita verkkorakenteissa, erityisesti sosiaalisissa verkostoissa. Menetelmässä etsitään mallissa määritellyn kohdefunktion lokaaleja maksimiarvoja, joiden avulla verkosto jakaantuu eri tavoilla osiin. Yhteisöjen etsintämalli löytää myös toisensa leikkaavia ja hierarkkisia rakenteita.

Yhteisöjen etsintämalli ja uudet solmujen ja verkostojen mittaluvut perustuvat vaikutuksen leviämismalliin. Mallin kaikki suureet on esitetty todennäköisyyksinä, joten mallin tuloksilla ja mittaluvuilla on fysikaalinen tulkinta.

Väittelijän yhteystiedot: [email protected], 0299 550 870

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: