Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, FM Mikko Koho

Sotasampo yhdistää Suomen sotahistoriallista tietoa avoimeksi linkitetyksi dataksi

CS_defence photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjan nimi on "Representing, Using, and Maintaining Military Historical Linked Data on the Semantic Web"

Toista maailmansotaa voi pitää ihmiskunnan suurimpana globaalina tragediana. Sotaa kuvaavaa tietoa löytyy historiallisista lähteistä, mutta tieto on hajallaan useissa eri maissa ja organisaatioissa, kirjoitettuna useilla kielillä ja vaihtelevissa formaateissa. Semanttisen webin teknologiat mahdollistavat epäyhtenäisen tiedon yhdistämisen erillisistä lähteistä. Tiedon yhdistäminen useista lähteistä auttaa ymmärtämään historiaa syvällisemmin kuin tarkastelemalla yksittäisiä lähteitä.

Tämä väitöskirja tutkii semanttisen webin teknologioiden käyttöä sotahistorian esittämiseen ja mallintamiseen linkitettynä datana. Keskiössä on Suomea toisessa maailmansodassa käsittelevän tiedon yhdistäminen käyttäen tapahtumapohjaista mallinnusta. Tutkimuksessa selvitetään myös syntyvän tietämysgraafin käyttöä web-pohjaisissa käyttöliittymissä ja menetelmiä tietämysgraafin ylläpitoon. Tutkimusta on tehty osana Sotasampo-tietojärjestelmän kehitystä.

Sotasammon tietämysgraafi on julkaistu avoimena datana. Avoin Sotasampo-portaali http://sotasampo.fi on suosittu palvelu kansalaisille sota-aineistojen tutkimiseen ja sukulaistensa sotataipaleiden selvittämiseen. Palvelulla on ollut vuodesta 2015 alkaen yli 660 000 käyttäjää, mikä vastaa yli kymmenesosaa suomalaisista. Sotasampo-projektin taustalla on ajatus siitä, että sotahistoriallisen tiedon tuominen helpommin saataville lisää ymmärrystä sodasta ja osaltaan edistää rauhaa tulevaisuudessa.

Vastaväittäjä: professori Jose Labra Gayo, University of Oviedo, Espanja

Kustos: professori Eero Hyvönen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Mikko Koho, Tietotekniikan laitos, PL 15400, 00076 AALTO,
p. 050 3630805, [email protected]

Elektroninen väitöskirjaVäitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti. Zoom-linkki https://aalto.zoom.us/j/65732236860Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: