Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, FM Markus Kettunen

Tehokkaampia menetelmiä realistisen kuvan ja animaation tuottamiseen
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjan nimi on "Gradient-Domain Methods for Realistic Image Synthesis"

Elokuvat, mainokset, tietokonepelit ja virtuaalitodellisuussovellukset nojaavat laajalti kuviin, jotka tuotetaan tietokoneella mallinnetuista ympäristöistä valon käyttäytymistä laskennallisesti simuloimalla. Realistisimpia tuloksia tuottavat menetelmät ovat kuitenkin raskaita, ja vaativat usein supertietokoneiden käyttöä.

Väitöstutkimus esittelee neljä uutta menetelmää realististen kuvien laskennalliseen tuottamiseen. Menetelmät toimivat ns. gradienttiavaruudessa: kun tavanomaiset menetelmät arvioivat kuvapisteiden kirkkauksia erikseen, työssä esiteltävät menetelmät laskevat tämän lisäksi kirkkauden muutoksia pisteiden välillä ja hyödyntävät tätä tietoa lopullisen kuvan muodostamisessa. Yksinkertaiselta kuulostava muutos lisää kuvasynteesialgoritmien tehoa usein merkittävästi.

Väitöstyötä edeltävä tutkimus gradienttiavaruutta hyödyntävissä kuvasynteesialgoritmeissa pohjautui hankalasti sovellettaviin Markovin ketjuihin. Väitöskirjan esittelemät menetelmät taasen vertautuvat nk. tavanomaisiin Monte Carlo -menetelmiin, joiden sovellus käytännössä on merkittävästi helpompaa. Työn akateemiset tulokset tasoittavat näin myös tietä gradienttiavaruusmenetelmien teollisille sovelluksille.

Vastaväittäjänä toimii Dr. George Drettakis, Inria Sophia-Antipolis, Ranska

Kustos on professori Jaakko Lehtinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Markus Kettunen, tietotekniikan laitos,
p. 050 331 0512, [email protected]

Elektroninen väitöskirjaVäitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla, Konemiehentie 2

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: