Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, FM Jarno Lintusaari

Uusi innovatiivinen päättelyohjelmisto avustaa tuberkuloosin leviämisen mallintamisessa tietokonesimulaattorilla
CS_defence photo by Matti Ahlgren

Filosofian maisteri Jarno Lintusaari väittelee maanantaina 18.3.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, salissa H304, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Steps Forward in Approximate Computational Inference" tutkittiin viimeaikaista menetelmäperhettä joka mahdollistaa tietokonesimulaattorin käyttämisen tilastopohjaisessa päättelyssä perinteisen tilastollisen mallin sijasta. Menetelmän soveltamiseen luotiin myös uusi avoimen lähdekoodin ohjelmisto.

Viime vuosina suosiotaan voimakkaasti kasvattanut menetelmäperhe mahdollistaa tietokonesimulaattorin käyttämisen tilastopohjaisessa päättelyssä perinteisen tilastollisen mallin sijasta. Tämä on luonut uusia mahdollisuuksia monimutkaisten ilmiöiden mallintamiseen. Tässä väitöstutkimuksessa tutkittiin tätä menetelmäperhettä ja kehitettiin uusi avoimen lähdekoodin ohjelmisto, jonka avulla simulaattoripohjaista päättelyä voidaan suoraviivaistaa.

Tutkimuksen keskiössä oli tuberkuloosin leviämiseen käytetty simulaattorimalli, jonka sopivuutta päättelyyn analysoitiin. Uutta päättelyohjelmistoa käytettiin lopulta tuberkuloosimallin jatkokehittämiseen. Uusi simulaattorimalli otti huomioon tuberkuloosin epidemiologiaa aiempaa tarkemmin ja ratkaisi aiemmasta mallista löydettyjä haasteita. Samalla simulaattorimallin avulla saadut uudet arviot muun muassa tuberkuloosipopulaation koosta aineiston keräysalueella olivat hyvin sopusoinnussa tuberkuloosin epidemiologiatiedon kanssa.

Uusien tutkimustulosten lisäksi tehty tutkimus havainnollistaa monia simulaattoripohjaisen päättelyn perusperiaatteita. Kehitetty päättelyohjelmisto tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan erilaisten simulaattoripohjaisten päättelyjen suorittamiseen käyttäjien toteuttamilla simulaattoreilla ja helpottaa menetelmän käyttämistä myös ilman syvällistä perehtymistä.

Vastaväittäjä: Associate Professor Richard Everitt, University of Reading, UK

Kustos: professori Samuel Kaski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8410-7

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: