Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Viivi Uurtio

Ydinfunktioavaruuden monimuuttujariippuvuuksia voidaan tulkita euklidisessa avaruudessa

CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjan nimi on "Methods for Interpreting Kernel Canonical Correlation Measures"

Ydinfunktioavaruuden riippuvuusmittoja on tähän asti ollut vaikea tulkita, koska niiden laskemisessa ei sovelleta suoraan aineiston eksplisiittisiä satunnaismuuttujia. Perinteiset monimuuttujamenetelmät, kuten kanoninen korrelaatioanalyysi, laskevat riippuvuuden suoraan satunnaismuuttujista, minkä vuoksi on helppoa tulkita, mitkä selittävistä ja selitettävistä muuttujista ovat riippuvaisia keskenään. Nämä perinteiset menetelmät löytävät kuitenkin vain monotonisia tai lineaarisia riippuvuuksia. Ei-monotonisia riippuvuuksia sen sijaan voidaan löytää ei-euklidisessa ydinfunktioavaruudessa. Tässä väitöstutkimuksessa esitetään uusia menetelmiä, joiden avulla näitä ydinfunktioavaruudessa laskettuja riippuvuusmittoja voitaisiin tulkita samalla tavoin kuin perinteisten menetelmien euklidisessa avaruudessa laskettuja riippuvuusmittoja.

Esitetyt menetelmät parantavat ydinfunktioilla laajennetun kanonisen korrelaation ja Hilbert-Schmidt riippumattomuuskriteerin tulkintaa. Ydinfunktioilla laajennetun kanonisen korrelaation tulkintaan esitetään klustergrammeja ja alkukuvia. Hilbert-Schmidt riippumattomuuskriteerin optimointia kehitetään siten, että se voidaan laskea suurillekin aineistoille, jotka sisältävät suuria määriä selittäviä ja selitettäviä satunnaismuuttujia. Esitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa muihinkin ydinfunktioavaruuden riippuvuusmittoihin.

Vastaväittäjänä toimii professori Cécile Capponi, Aix-Marseille University, Ranska

Kustos: professori Juho Rousu, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Viivi Uurtio, Tietotekniikan laitos,
p. 050 5131 370, [email protected]

Elektroninen väitöskirja

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla, Konemiehentie 2
 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: