Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Teemu Lehto

Algoritmi etsii syyt liiketoimintaprosessien ongelmiin

CS_defence_3 photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjan nimi on "Process Mining Based Influence Analysis for Analyzing and Improving Business Processes"

Liiketoimintaprosessien kehittäminen ja parantaminen on välttämätöntä – mutta usein vaikeaa ja hidasta. Erityisesti prosessien nykytilan kuvaaminen ja ongelmien perusteellinen kartoittaminen työpajojen ja haastatteluiden avulla on haastavaa ja tehotonta, jolloin lähtötilanteesta ja siihen liittyvistä tekijöistä saadaan usein puutteellinen, epätarkka tai jopa selvästi virheellinen käsitys.

Tässä väitöskirjatyössä esitellään uusi prosessilouhintaa hyödyntävä tapa kuvata prosesseja ja löytää juurisyyt prosesseissa esiintyviin ongelmiin automaattisesti tietojärjestelmiin tallettuneiden tietojen pohjalta. Työn keskeisenä osana oleva uusi vaikutusanalyysi -menetelmä on kaupallistettu osaksi QPR Software Oyj:n QPR ProcessAnalyzer tuotetta ja otettu käyttöön useissa suurissa yrityksissä maailmanlaajuisesti. Menetelmän avulla löydetään juurisyitä prosessien poikkeamiin, pitkiin läpimenoaikoihin, pullonkauloihin ja tehottomuuteen. Saatujen tulosten perusteella prosessien kehittämisresurssit suunnataan todellisiin ongelmakohtiin, kehitys nopeutuu paremman ymmärryksen ansiosta ja prosessien jatkuva seuranta toteutetaan datalähtöisesti. Väitöskirjan liitteenä olevissa esimerkkeissa kuvataan miten suomalainen Metsä Board käyttää menetelmää toimitusketjun kehittämiseen, englantilainen EY konsultointiyhtiö riskienhallintaan ja auditointiin sekä belgialainen KBC Group pankki- ja vakuutusprosessien parantamiseen ja automatisointiin.

Väitös sijoittuu voimakkaassa kasvussa olevaan prosessilouhinnan (process mining) tutkimuksen. Aktiivista tutkimusta tehdään tällä hetkellä kymmenissä yliopistoissa kaikkialla maailmassa. Lisäksi useat ohjelmistotoimittajat – kuten suomalainen QPR Software Oyj – kehittävät ja toimittavat prosessilouhinnan ratkaisuja ja palveluja asiakkaille. Tässä väitöskirjassa keskitytään erityisesti prosessilouhinnan avulla havaittavien ongelmien juurisyiden tunnistamiseen ja tulosten käyttämiseen liiketoimintaprosessien kehittämisessä. Vastaväittelijänä on prosessilouhinnan kummisedäksi nimetty, saksalaisen RWTH Aachen yliopiston professori Wil van der Aalst.

Vastaväittäjä: professori Wil van der Aalst, RWTH Aachen University, Saksa

Kustos: professori Alex Jung, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Teemu Lehto, QPR Software Oyj, p.+358 40 546 0202, email: [email protected]

Väitös järjestetään etäyhteyden kautta (Zoom). Linkki väitökseen

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkistossa (aaltodoc.aalto.fi).

Elektroninen väitöskirja (aaltodoc.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: