Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Markku Hinkka

Tapahtumalokien tehokas hyödyntäminen ennustavissa koneoppimismalleissa
CS_defence photo by Matti Ahlgren

Väitöskirjan nimi on "Machine Learning and Distributed Computing Techniques for Process Mining"

Asiakassuhdehallinnon järjestelmät (CRM), internet palvelimet ym. automaattiset järjestelmät tuottavat suuria määriä lokitietoja. Tätä lokitietoa voidaan hyödyntää prosessilouhinnan keinoja käyttäen lokeja tuottavien prosessien todellisen toiminnan ymmärtämisessä.

Tätä prosessilouhinnan tuloksena saatua materiaalia voidaan puolestaan hyödyntää ennustavassa prosessianalytiikassa prosessien tulevan käyttäytymisen ennustamiseen. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi keskeneräisten prosessien ongelmatilanteiden ennakoinnissa tai niiden todennäköisten läpimenoaikojen ennustamisessa.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan menetelmiä prosessilouhinnan kautta saadun tiedon jalostamiseksi sellaiseen muotoon, että se tarjoaa mahdollisimman joustavan ja tehokkaan lähtökohdan koneoppimismallien luomiseen. Väitöskirjassa esitellään esimerkiksi menetelmiä ennustamisen kannalta oleellisten prosessien ominaisuuksien louhimiseen. Tämän lisäksi esitellään menetelmä, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden kompromissin tekemiseen ennustetarkkuuden ja koneoppimismallin rakentamiseen ja käyttöön tarvittavan prosessointiajan välillä.

Väitöskirja sisältää myös selvityksen big data rinnakkaislaskentaympäristöjen soveltuvuudesta prosessin louhintaan liittyvien tehtävien suorittamiseen. Selvitys tehdään vertailemalla muutamien suosituimpien tarjolla olevan ohjelmistojen ominaisuuksia.

Vastaväittäjä: professori Marlon Dumas, University of Tartu, Viro

Kustos: professori Alex Jung, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Markku Hinkka, QPR Software Oyj, p. +358 40 823 5646, [email protected]

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkistossa (aaltodoc.aalto.fi)

Väitös järjestetään etäyhteyden kautta Zoomissa. Zoom-linkki.

Zoom-pikaopas (www.aalto.fi)

Elektroninen väitöskirja (aaltodoc.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: