Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Maria Montoya Freire

Väitöskirjan nimi on "Visual communication in ubiquitous computing: from smartphones to pervasive displays"
CS_defence_2 photo by Matti Ahlgren

Merkittävä tekninen kehitys on johtanut laitteiden saumattomaan integrointiin fyysiseen ympäristöön ja jokapäiväiseen elämäämme. Tämä johti syntyyn ubiikit järjestelmät, joiden avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa laitteiden kanssa milloin tahansa ja paikkaan. Nykyisissä järjestelmissä käytetään langatonta viestintätekniikkaa laitteiden väliseen tiedonsiirtoon. Tällainen viestintä on kuitenkin altis häiriöille, jotka vaikuttavat sovellusten ja palveluiden suorituskykyyn. Lisäksi informaationäyttöjä on käytetty laajasti kontekstipohjaisen tiedon välittämiseksi käyttäjille. Vaikka niiden käyttö on lisääntynyt viime vuosina, moniin haasteisiin on vielä vastattava. Ensinnäkin näyttöjärjestelmien tulisi olla aina toimintakykyisiä ja pystyä tavoittamaan käyttäjät näyttämällä heille mielekästä sisältöä. Toiseksi käyttäjät jättävät yleensä huomiotta näytöt, vielä enemmän, jos sisältöä ei pidetä mielenkiintoisena tai merkityksellisenä. Näiden järjestelmien keskeinen osa on tietenkin viestintä paitsi laitteiden välillä myös loppukäyttäjiä kohtaan. Siksi on erittäin tärkeää toteuttaa läsnä olevat järjestelmät, joissa viestintä on luotettavaa ja käyttöliittymäsuunnittelu tehokasta paremman käyttäjäkokemuksen saavuttamiseksi.

Tämä väitöskirja tutkii useita menetelmiä visuaalisen viestinnän mahdollistamiseksi ubiikkien järjestelmien. Tämä tutkimus keskittyy erityisesti laitteiden välisiin ja laitteiden välisiin skenaarioihin. Ehdotetut menetelmät validoitiin eri olosuhteissa kattavan arvioinnin ja useiden käyttäjätutkimusten avulla. Tulokset osoittavat mallinnuksen käyttökelpoisuuden parantaa käyttäjien sitoutumista näyttöihin sekä kuinka mukautettuja viivakoodeja voidaan hyödyntää älykkäiden älypuhelimien välisessä viestinnässä. Ehdotetut ratkaisut ovat yksinkertaisia mutta tehokkaita ja helposti toteutettavissa, mikä helpottaa niiden käyttöönottoa erilaisissa sovelluksissa ja palveluissa.

Vastaväittäjä: professori Marc Langheinrich, Università della Svizzera italiana (USI), Sveitsi

Kustos: professori Mario Di Francesco, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väittelijän tiedot: Maria Montoya Freire, [email protected] 

Väitös järjestetään etäyhteyden (Zoom) kautta. Linkki väitökseen

Zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: