Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Janne Laine

Kokemuskartat avaavat uusia näkökulmia siihen, miten visuaalinen havaintomme muokkaa kokemustamme

Diplomi-insinööri Janne Laine väittelee perjantaina 9.11.2018 klo 12 Aalto-yliopistolla Haukilahden lukion auditoriossa, Tekniikantie 3, Espoo. Väitöskirjan "From visual perception to user experience: measurement and modeling" kokemuskarttoihin perustuvassa lähestymistavassa pyritään mallintamaan ja kuvailemaan tuotteiden ja palveluiden suunnitteluparametrien, visuaalisten ominaisuuksien sekä niiden tuottaminen käyttäjäkokemusten välisiä suhteita. Väitöskirjassa raportoidun kokeellisen tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että lähestymistapaa on mielekästä käyttää ohjaamaan iteratiivista suunnitteluprosessia.

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8249-3

Vastaväittäjä: D.Sc.(Tech.) Pablo Cesar, Centrum Wiskunde & Informatica, Alankomaat

Kustos: professori Tapio Takala, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, tietotekniikan laitos

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: