Tapahtumat

Väitös tietotekniikan alalta, DI Arseny Kurnikov

Väitöskirjan nimi on "Trusted Execution Environments in Cloud Computing"
Published doctoral thesis hanging on the wall

Usein pilvipalveluntarjoajat käsittelevät yksityisiä tietoja. Käyttäjät luottavat palveluntarjoajiin maineen perusteella. Jos pilvipalveluntarjoaja kuitenkin vaarantuu, käyttäjien tiedot ovat vaarassa. Laitteiston suojaustekniikoita, kuten Trusted Platform Module (TPM) tai Trusted Execution Environment (TEE), voidaan käyttää lisäsuojaustason tarjoamiseen ja riskien vähentämiseen. Tässä väitöskirjassa tutkittiin TEE:n soveltamista pilvilaskentaan, tunnistettiin haasteita ja ehdotettiin mahdollisia ratkaisuja. Aikaisemmin tutkimus keskittyi TEE:iden hyödyntämiseen käyttäjän laitepuolella tai TPM:ien käyttöön pilvessä.

Väitöskirjassa kehitetään kaksi TEE-sovellusta parantamaan turvallisuutta pilvessä; ehdotetaan uutta etätodistusprotokollaa sovellusten tukemiseksi; TEE:n migraatiokehys esitetään; ja kehitetään TEE:hen perustuvaa resurssien mittauskehystä. Väitöskirjassa kuvataan yleiset periaatteet ja ohjeet luotettavien sovellusten kehittämiseen pilvessä, analysoidaan TEE:tä tukevan virtuaalikoneen (VM) migraation vaatimuksia ja rajoituksia sekä esitetään, kuinka TEE:itä voidaan hyödyntää pilvessä resurssien mittausten tukena.

Pilvipalveluntarjoajat alkavat tukea TEE:itä tarjontassaan, ja väitöskirjassa saadut tulokset ovat relevantteja tosielämän skenaarioissa. Käyttäjien tietojen yksityisyys ja turvallisuus korostuvat digitalisaation leviämisen myötä ihmiselämän eri osa-alueille. Laitteistoteknologiat voivat auttaa vähentämään käyttäjien luottamusta pilvipalveluntarjoajiin.

Vastaväittäjä: apulaisprofessori Mika Ylianttila, Oulun yliopisto, Suomi

Kustos: professori N Askoan, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected], +358449666638

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Zoom linkki

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: