Tapahtumat

Väitös tietoliikennetekniikan alalta, MSc Jaume Benseny Quintana

Väitöskirjan nimi on "Local wireless access provision for rural penetration and urban diversification"

Uuden sukupolven langattomat verkkopalvelut, kuten mobiililaajakaista ja esineiden internet (IoT), edistävät digitalisaatiota ja talouskasvua. Paikallisesta sääntelystä ja mittakaavaetujen tavoittelusta johtuen perinteiset verkkopalveluntarjoajat tarjoavat tyypillisesti näitä palveluita valtakunnallisesti. Haasteena palveluiden saatavuuden laajentumisen hitaus ja älykaupunkien erityistarpeiden täyttäminen. Tässä tutkimuksessa arvioidaan miten paikallisten verkkopalveluiden tarjoaminen voi toimia vaihtoehtona perinteisille ratkaisuille.

Tämän tutkimuksen kolmivaiheinen teknoekonominen analyysi tarjoaa sekä teoreettisia että käytännön johtamisen näkökulmia, palveluiden käyttöönoton, teknologian arvioinnin ja liiketalouden johtamisen alueilta, sekä ehdottaa uusia menetelmiä palveluiden käyttöönoton tutkimiseksi. Ensin tutkimus tunnistaa olosuhteet, jotka rajoittavat valtakunnallisten palveluiden käyttöönottoa Suomessa, erityisalueena Helsinki, pohjautuen tilastolliseen analyysiin ja liikenteen ennustamiseen. Toisena arvioidaan kahden uuden tekniikan toteutettavuutta näiden olosuhteiden ratkaisemiseksi. Anturein ja piensoluverkon tukiasemin varustettujen älykkäiden valopylväiden toteutettavuutta tutkitaan käyttöönoton kustannusten pohjalta. Lisäksi arvioidaan joustavan reititysratkaisun käyttöä viestintäverkon reunan sovellusten toteuttamiseksi, ottaen huomioon verkkopalvelutarjoajien edut ja haitat. Kolmantena arvioidaan paikallisia markkinarakenteita, ottaen huomioon markkinan sidosryhmien erilaiset sääntelyolosuhteet sekä teknisten vastuiden että liiketoimintavastuiden osalta sisältäen paikallisten radiotaajuuksien lisenssihallinnan.

Väite on, että langattoman verkkopalvelun tarjoaminen paikallisella tasolla voi helpottaa alueellista infrastruktuurin rakentamista ja palveluiden käyttöönottoa, mikäli valtakunnalliset ratkaisut eivät tarjoa riittävää laatutasoa. Esimerkkinä maaseutuverkkojen yhteisöpohjaiset toimijat, jotka voivat hyödyntää paikallisten sidosryhmien ja julkishallinnon taloudellista tukea ja näin saavuttaa edullisemman kustannustason perinteisiin toimijoihin verrattuna. Lisäksi kaupunkiympäristön verkkopalvelutarjoajat voivat tehdä yhteisinvestointeja antureihin ja piensoluverkkoihin, sekä hyödyntää datan jakamista liiketoiminnassaan. Tutkimustulokset auttavat paikallisia lainsäätäjiä sekä verkkopalvelumarkkinan regulaattoria digitaalisten markkinoiden suunnittelussa ja paikallisten langattomien viestintäpalvelumarkkinoiden kehittämisessä.

Vastaväittäjä: professori Pasi Tyrväinen, Jyväskylän yliopisto, Suomi

Kustos: professori Heikki Hämmäinen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Tohtoriopiskelijan yhteystiedot: [email protected]

Väitös järjestetään etäyhdeydellä (Zoom). Linkki väitökseen

Zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston Aalto-doc -julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja (aaltodoc.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: