Tapahtumat

Väitös tietoliikennetekniikan alalta, DI Nicolas Malm

Väitöskirjan nimi on: Software-defined Communication Platform Implementation on Commodity Hardware

DI Nicolas Malm väittelee 12.8.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitoksella salissa TU1, Maarintie 8, Espoo. Väitöskirjan nimi on "Software-defined Communication Platform Implementation on Commodity Hardware".

Vastaväittäjä: Prof. Leonardo Cardoso, INSA Lyon, Ranska
Kustos: Prof. Olav Tirkkonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/
Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Digitalisaatio on yksi yhteiskuntien suurimmista tämänhetkisistä haasteista. Yksi sen avaintekijöistä on eri laitteistojen verkottuminen langattomien tiedonsiirtomenetelmien avulla. Käyttökohteiden ja käyttäjien määrän kasvu luo haasteita tuottaa soveltuva palvelu jokaiseen tarkoitukseen. Samalla toteutustavalla ei pystytä vastaamaan jokaisen käyttäjän tarpeisiin. Langattomien tiedonsiirtoverkkojen tulee näin ollen muuttua joustavimmiksi. Tämän saavuttaminen perinteisin laitteistopohjaisin menetelmin tulee lian kalliiksi. Kustannusten hallitsemiseksi infrastruktuuria on jaettava useammalle käyttökohteelle. Yleiskäyttöisen laitteiston hyödyntäminen yhdistettynä sovelluskohtaisiin ohjelmistoihin tarjoaa lupaavan vaihtoehdon.

Tässä väitöskirjassa käsittellään toteutustapoja ohjelmistopohjaisten radioliityntäverkkojen toteuttamiseksi. Tavoitteena on parantaa langattomien solukkoverkkojen joustavuutta ja tehokkuutta. Työssä tutkitaan ohjelmistopohjaisten toteutustapojen ominaispiirteitä sekä menetelmiä niiden potentiaalin hyödyntämiseksi. Näillä menetelmillä pyritään ottamaan huomioon viivekriittisten soluverkkojen erityisvaatimukset silloin kun ne käyttävät yleiskäyttöistä laitteistoa, jota ei ole suunniteltu tähä tarkoitukseen.

Työssä tutkitaan yksittäisten ohjelmistopohjaisten solmujen yhteistoimintaa hajautettuna verkkoarkkitehtuurina. Hajautetuissa toteutuksissa solmujen välinen viestiliikenne on avainasemassa. Väitöskirjassa esitetään menetelmiä viestinnän suorituskyvyn mallintamiselle keskitetyn hallintasolmun ja sen alaisuudessa toimivien solmujen välillä. Malli mahdollistaa verkon toimintojen hajauttamisen tehokkaalla tavalla järjestelmän vaatimusten täyttämiseksi. Prototyyppitoteutukset osoittavat esitettyjen menetelmien toimivuuden.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: