Tapahtumat

Väitös teknillisen fysiikan alalta, M.Sc. Marton Szogradi

Väitöskirjan nimi: Multidisciplinary fusion engineering

Vastaväittäjä on tohtori Mattia Siccinio, EUROfusion Consortium, Saksa

Kustos on professori Andrea Sand, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään kampuksella (Otakaari 1, sali M1).

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

Väitöstiedote:

Väitöskirja kuvailee EUROfusion-konsortion Balance of Plant (BoP) työryhmän puitteissa ehdokkaan suorittamia mallinnus- ja analyysitöitä. Suunnitteilla olevan DEMO-voimalaitoksen nykyisten ja tulevien monifysikaalisten haasteiden ratkaisemiseksi kehitettiin laskentaketju, johon kuuluvat plasmafysiikan, hiukkasten kulkeutumisen ja termohydrauliikan osakokonaisuuksien simuloinnit. Fuusiopalon aikana syntyneiden fuusiotuotteiden jakauman luomiseen käytettiin ASCOT ohjelmistoa (R, z) 2D-tilassa. Syntynyttä lähdetermiprofiilia hyödynnettiin seuraavaksi Serpent-ohjelmiston hiukkasten kulkeutumisen mallintamisessa hybridigeometriassa, jossa käytettiin homogeenisia ja CAD-pohjaisia heterogeenisia soluja. Täydentäviä herkkyyssimulointeja tehtiin Serpent-ohjelmistolla skaalautuvuuden ja optimointistrategian tarkastelun kannalta. Apros-ohjelmistolla aikaisemmin tehtyjen DEMO-laitoksen transienttianalyysien tuloksia sekä heliumjäähdytteisellä (HCPB) että vesijäähdytteisellä (WCLL) primääripiirillä tarkasteltiin. Laskentaketjussa syntyviä epävarmuuksia arvioitiin mallinnuksen ja voimalaitoksen toiminnan näkökulmista aikaisemmin toteutettujen vertailuanalyysien ja validointitöiden perusteella.

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: