Tapahtumat

Väitös teknillisen fysiikan alalta, DI Tero Mäkinen

Korkean tarkkuuden kokeet tuovat esiin vyöryt aineen muodonmuutoksissa

Väitöskirjan nimi on "Collective phenomena in deformation"

Aineen muodonmuutoksissa suuri joukko sen rakenneosasia, kuten metallien hilavirheitä tai paperin selluloosakuituja, käyttäytyy joissain olosuhteissa kollektiivisesti. Tämä johtaa monimutkaisiin vyöryihin, sekä muodonmuutoksen keskittymiseen paikaillisille alueille kappaleessa. Näiden vyöryjen ja paikallisten venymäalueiden ymmärtäminen on tärkeää muun muassa teollisuusprosessien kannalta, koska niissä esimerkiksi metalliseoksia altistetaan muodonmuutoksille.

Tässä väitöstutkimuksessa on kokeellisesti ja suurella tarkkuudella havainnoitu näitä vyöryjä ja muodonmuutoksen paikallistumista hyödyntäen suurnopeuskameroita, akustisen emission havainnointia ja digitaalista kuvakorrelaatiota. Kokeissa on tutkittu alumiiniseoksessa eteneviä paikallisen venymän nauhamaisia alueita, paperin paikallista venymää virumiskokeissa ja vaahtorainatussa kuitumateriaalissa tapahtuvia vyöryjä puristuskokeen aikana. Saatuja kokeellisia tuloksia on tulkittu tilastollisen fysiikan teoreettisia malleja hyväksi käyttäen. Saadut tulokset osoittavat, että näitä monimutkaisesti käyttäytyviä systeemejä voidaan mallintaa melko yksinkertaisilla malleilla.

Vastaväittäjänä toimii professori Stefano Zapperi, Milanon yliopisto, Italia

Kustos on professori Mikko Alava, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Teknillisen fysiikan laitos

Väittelijän tiedot: Tero Mäkinen, Teknillisen fysiikan laitos, p. +358 50 527 3744, [email protected]

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, https://aalto.zoom.us/j/61783378262

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: