Tapahtumat

Väitös teknillisen fysiikan alalta, DI Sannamari Pilpola

Miten Suomi voi saavuttaa hiilivapaan energiajärjestelmän?

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti. Linkki:  https://aalto.zoom.us/j/68158686223 

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirjan nimi on "Strategies for decarbonising the energy system in Finland".

Suomen energiajärjestelmä on murrosvaiheessa, sillä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Suomen energiantuotannon tulee muuttua vähäpäästöisemmäksi. Suomen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, ja Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali jo vuoteen 2035 mennessä. On kuitenkin vielä epäselvää, millaisilla kehityspoluilla hiilivapaa energiajärjestelmä voidaan saavuttaa.

Tämä väitöskirja tarkastelee erilaisia kehityspolkuja tulevaisuuden energiajärjestelmäksi käyttäen apuna energiajärjestelmämallinnusta. Väitöskirjan keskeinen tutkimuskysymys on, millainen energiajärjestelmä saavuttaisi ilmastotavoitteet kustannustehokkaimmin ja kestäisi parhaiten tulevaisuuden epävarmuuksia. Erityistä huomiota kiinnitetään Suomen energia- ja ilmastopolitiikan kolmeen pääpilariin: metsäbiomassaan, ydinvoimaan ja tuulivoimaan. Lisäksi tarkastellaan tuulivoiman integraatiota energiajärjestelmään.

Väitöskirjassa todetaan, että Suomen energiajärjestelmälle on olemassa monia optimaalisia hiilivapaita kehityspolkuja, eikä yksikään yksittäinen energiajärjestelmän kokoonpano vaikuta olevan yksikäsitteisesti teknistaloudellisesti paras. Tarkastelluilla optimaalisilla kehityspoluilla vaikuttaisi kuitenkin olevan monia yhteisiä nimittäjiä, mukaan lukien hiilivapaan sähköntuotannon korkea taso (ydin- ja tuulivoima), lämmöntuotannon sähköistyminen, aktiivinen kansainvälinen sähkömarkkina ja fossiilisten polttoaineiden korvautuminen biomassalla. Väitöskirjan tulosten mukaan tuulivoiman lisäämistä edesauttaa järjestelmätason ajattelu ja erityisesti sähköiset lämmitysratkaisut ja ylimääräisen tuulivoimatuotannon leikkaaminen huipputilanteissa.

Vastaväittäjänä toimii professori Dominik Möst, Technische Universität Dresden, Saksa.

Kustos on professori Peter D. Lund, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, teknillisen fysiikan laitos.

Väittelijän yhteystiedot: Sannamari Pilpola, teknillisen fysiikan laitos, [email protected]

Elektroninen väitöskirja Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: