Tapahtumat

Väitös taidekasvatuksen alalta: TaM Mikko O. Koivisto

Väitöskirja tutkii psykiatrisesti vammaisten eli psykiatrisoitujen ihmisten stereotyyppisiä kulttuurisia representaatioita ja hahmottelee strategioita niiden vastustamiseksi.
Mikko O. Koivisto väitös

TaM Mikko O. Koivisto esittää tarkastettavaksi väitöskirjansa “The Art of Egress: Madness, Horror, and the Pedagogy of Depsychiatrization” perjantaina 20.12.2019

Vastaväittäjä: PhD Akemi Nishida, University of Illinois at Chicago

Kustos: professori Helena Sederholm, Aalto-yliopisto, Taiteen laitos

Lisätietoa:

Tämä väitöskirja tutkii psykiatrisesti vammaisten eli psykiatrisoitujen ihmisten
stereotyyppisiä kulttuurisia representaatioita ja hahmottelee strategioita niiden vastustamiseksi.
Representaatioita lähestytään valtasuhteiden ilmentyminä, niiden elimellisinä ja toiminnallisina osina.

Aikaisempi tutkimus osoittaa, että psykiatrisoituja ihmisiä esittävä kulttuurinen kuvasto on pääasiallisesti epäinhimillistävää ja objektivoivaa, ja on esitetty, että sitä voidaan haastaa tarjoamalla kriittisiä ensikäden kuvauksia vammaisuudesta. Tämä kuitenkin asettaa vastuun vammaiselle subjektille. Vallalla olevat stereotypiat velvoittavat psykiatrisoidun subjektin puolustautumaan ja todistamaan yhteiskunnalle, että hän kykenee esimerkiksi työskentelemään, toimimaan vanhempana ja olemaan syyllistymättä henkirikoksiin – toisin kuin median fiktiiviset psykiatrisoidut hahmot. Suostumalla vaatimukseen puolustautua vammainen subjekti päätyy väistämättä vahvistamaan mekanismia joka tämän vaatimuksen synnyttää. Mitä vammainen tai psykiatrisoitu subjekti voi tehdä näissä olosuhteissa? Tämä väitöskirja esittää, että psykiatrisen vammaisuuden hegemonisten representaatioiden kritiikki ja vastustaminen edellyttävät lähestymistapoja, jotka tarjoavat monimutkaisempia strategioita kuin pelkkä hyväksyminen tai hylkääminen.

Tutkimuksen aineisto koostuu teoksista jotka tehneet hip hop -artistit ovat käyttäneet
taidettaan omien vammaisuuden kokemustensa kuvaamiseen. Analyysissä tarkastellaan teosten
mahdollisuuksia hyödyntää stereotyyppisiä representaatioita, ilman että ne joko yksiselitteisesti hyväksytään tai hylätään. Aitojen omaelämäkerrallisten vammaisuuskokemuksien lisäksi osa
artisteista on tietoisesti sisällyttänyt musiikkiinsa psykiatriseen vammaisuuteen liitettyjä kielteisiä stereotypioita väkivaltaisuudesta ja rikollisuudesta. Tämä yhdistelmä ei niinkään kritisoi vallitsevaa representaation politiikkaa, vaan kohtaa subjektipositiot ja stereotypiat niiden omalla toiminnan tasolla. Sen sijaan, että artistit argumentoisivat tätä kuvastoa vastaan, he samanaikaisesti omaksuvat, hylkäävät, vääristävät ja tekevät naurunalaiseksi stereotypiat ja ennakkoluulot, joista tämä kuvasto muodostuu. Tässä väitöskirjassa näitä strategioita kuvataan egressiivisiksi tai egressioiksi , sillä ne pakenevat rajoittavia kuvia ja subjektipositioita. Egression käsitteen avulla taidekasvatuksen on mahdollista muodostaa kriittinen asenne ableistisiin representaation muotoihin ja näin ollen luoda mahdollisuuksia depsykiatrisaation pedagogiikalle, lähestymistavalle, joka tiedostaa ja vastustaa representaatiomekanismien kautta tapahtuvaa vammaisten subjektien psykiatrisaatiota.

Tervetuloa!

Väitöskirja on esillä Aalto-yliopiston Väre-rakennuksen info-pisteen luona, Otaniementie 14, vähintään 10 päivää ennen väitöstilaisuutta.

Tilaisuuden yleisöetiketti ja pukukoodi (into.aalto.fi)

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: