Tapahtumat

Väitös systeemi- ja operaatiotutkimuksen alalta, DI Sampsa Ruutu

Systeemiset innovaatioprosessit aukeavat mallintamistyökaluilla

Diplomi-insinööri Sampsa Ruutu väittelee perjantaina 25.1.2019 klo 12 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulussa salissa M1, Otakaari 1, Espoo. Väitöskirjassa "Dynamic modelling for the analysis and support of systemic innovations and competition strategies" kehitettiin työkaluja systeemisten innovaatioiden ja kilpailustrategioiden ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi.

Systeemiset innovaatiot ovat nykyisin teknologiamurroksen keskiössä ja tarjoavat mahdollisuuksia suurien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Esimerkki systeemisestä innovaatiosta on ”liikkuminen palveluna”, jonka povataan parantavan matkustamisen helppoutta samalla kun CO2-päästöt pienenevät. Toinen esimerkki on uudenlainen terveyspalvelujen konsepti, jossa lääkärinvastaanottojen ohella potilailla on mahdollisuus hyödyntää uusia digitaalisia terveyspalveluja saumattomasti.

Systeemisiin innovaatioihin johtavia prosesseja ei ymmärretä vielä riittävästi. Ilmiöihin liittyy niin viiveitä kuin takaisinkytkentöjä, jotka saavat aikaan odottamatonta käyttäytymistä. Väitöskirjassa tutkitaan tätä aihepiiriä operaatiotutkimuksen kentällä kehitetyillä matemaattisen mallinnuksen menetelmillä. Dynaamisella mallinnuksella ja agenttipohjaisella simuloinnilla saadaan tarkasteltua kehitysprosessien kulkua sekä vertailtua eri toimenpidevaihtoehtojen vaikutuksia. Monikriteerimenetelmillä on mahdollista ottaa huomioon myös erimitallisten tavoitteiden toteutuminen innovaatioita kehitettäessä.

Väitöskirjan tulosten perusteella syntyi muun muassa parempi ymmärrys digitaalisten alustojen kehittymisestä sekä datan synnyttämistä mittakaavaeduista uudenlaisessa liiketoiminnassa. Lisäksi väitöskirjassa näytettiin ensimmäistä kertaa laskennallisesti, miten avoimet rajapinnat ja datan siirrettävyys voivat edesauttaa digitaalisen liiketoiminnan syntymistä.

Vastaväittäjä: Assistant Professor Bob Walrave, Technische Universiteit Eindhoven, Alankomaat

Kustos: professori Kai Virtanen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, matematiikan ja systeemianalyysin laitos

Elektroninen väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8340-7

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: