Tapahtumat

Väitös sisäympäristötekniikan alalta, DI Camilla Vornanen-Winqvist

The title of the dissertation is Indoor air contaminants, symptoms and effects of mechanical ventilation in school buildings.

Väitöskirjan nimi: Indoor air contaminants, symptoms and effects of mechanical ventilation in school buildings (Sisäilman epäpuhtaudet, koetut oireet ja koneellisen ilmanvaihdon vaikutukset koulurakennuksissa)

Vastaväittäjä:  PhD, Senior Staff Researcher Mar Viana, Spanish National Research Council, Barcelona, Spain

Valvoja: Assistant Professor Heidi Salonen, Aalto University, School of Engineering Department of Civil Engineering

Väittelijän yhteystiedot: Camilla Vornanen-Winqvist  [email protected] 

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa:  https://aalto.zoom.us/j/61801002035

Meeting ID: 618 0100 2035

Zoom pikaopas

Monet koulut kamppailevat tilanteessa, jossa rakennuksen käyttäjät kokevat sisäilmaan liittyviä oireita ja epämukavuutta, eikä oireilu pääty, vaikka havaitut ongelmat korjataan. Väitöstutkimuksessa selvitettiin koettua ja mitattua sisäilman laatua kouluissa, joissa koettiin sisäilmaongelmia sekä kouluissa, joissa käyttäjävalituksia ei ollut. Lisäksi tutkittiin ilmanvaihdon ylipaineistuksen vaikutusta sisäilmaan, oireiluun ja rakennuksen kosteusrasitukseen.

Tavanomaisilla tutkimuksilla ei löydetty mitattavia eroja eri koulujen välillä. Vähemmän käytettynä lähestymistapana tutkittiin mikrobistoa ilmanvaihtokoneen poistosuodattimesta keskittyen yksittäisiin indikaattorilajeihin. Tällöin eroja löytyikin. Yksittäisten lajien löytyminen ei tarkoita suoria yhteyksiä sisäilman haitallisuuteen tai oireiluun, mutta tutkimustapaa kannattaisi kehittää. Lisäksi tutkimuksessa kehitettiin opettajille ja oppilaille online-käyttäjäkysely, jonka käyttöä suositellaan silloin, kun halutaan kerätä tietoa tiettyyn tilaan tai aikaan liittyvästä koetusta sisäympäristöstä.

Tutkimuskohteiden ilmanvaihdon toiminnassa havaittiin merkittäviä ongelmia. Ilmanvaihdon ylipaineistuksella ei saavutettu merkittävää parannusta oireilussa, mutta tilanne ei näyttänyt huonontuvankaan. Toisaalta koulurakennuksessa sisäilman kosteuslisä on niin pieni, että ylipaine ei aiheuta riskiä kosteuden tiivistymiselle rakenteisiin. Siksi se voi olla potentiaalinen keino tilanteen helpottamiseksi esimerkiksi korjausta odottavissa rakennuksissa.

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa

https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/ 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: