Tapahtumat

Väitös sähköverkkojen ja suurjännitetekniikan alalta, DI Arslan Bashir

Väitöskirjan nimi on: Assessing the Flexibility of Demand Response and Sector Coupling for Efficient Power System Integration of Variable Renewable Generation

DI Arslan Bashir väittelee 1.4.2022 klo 12:00 Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulussa, sähkötekniikan ja automaation laitoksella, salissa AS1, Maarintie 8. Väitöskirjan nimi on "Assessing the Flexibility of Demand Response and Sector Coupling for Efficient Power System Integration of Variable Renewable Generation".

Vastaväittäjät:
Prof. Arvi Hamburg, Taltech, Viro
Prof. Pertti Järventausta, Tampereen yliopisto

Kustos: Prof. Matti Lehtonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sähkötekniikan ja automaation laitos

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Sähkötekniikan korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/53

Väitöstiedote:

Energia-alalla vallitseva fossiilisten polttoaineiden poltto on vaikuttanut haitallisesti ilmastonmuutokseen. Tästä johtuen tulevaisuuden energiantuotannon yhdistelmässä odotetaan olevan suuri osuus uusiutuvista energialähteistä (RES), kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Tällaisten uusiutuvien energialähteiden vaihtelevan ja epävarman luonteen vuoksi tuleva sähköverkko vaatii enemmän joustavuutta. Tämän seurauksena poliittiset päättäjät etsivät älykkäitä ja kustannustehokkaita ratkaisuja onnistuneeseen uusiutuvien energialähteiden integrointiin. Tämä väitöskirja tutkii kysyntävasteen (DR), sektorikytkennän ja niiden tandemin tarjoamia mahdollisia hyötyjä tehokkaassa uusiutuvien energialähteiden integroinnissa ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä energiajärjestelmän eri osa-alueilla.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tämä väitöskirja keskittyy ohjausstrategioihin ja optimointikehyksiin, jotka kohdistavat mikroverkkoja täyden kansallisen mittakaavan järjestelmään, säätelemään kuormitusta jaksoittaisen energiantuotannon mukaan optimoiden näin energiamaksuja, hiilidioksidipäästöjä ja uusiutuvien energialähteiden osuutta. Myös nykyisten sähkö- ja kaukolämpötariffien merkitystä analysoidaan. Ehdotetut mallit yhdistettynä järjestelmäsuunnitteluratkaisuihin antavat käsityksen DR:n yhteistyön ja sektorikytkennän tarjoamista kuormituksen lisäys- ja vähennysmahdollisuuksista tehotasapainon ja siihen liittyvien kustannusten suhteen.

Väitöskirjan tulokset ovat välttämätön opas päättäjille, järjestelmäoperaattoreille ja energiankuluttajille vertailtaessa käytettävissä olevien hiilidioksidipäästöjen vähentämisstrategioiden taloudellisuutta, toteutettavuutta ja tehokkuutta.

Väittelijän yhteystiedot:

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: