Tapahtumat

Väitös rakennustekniikan alalta, DI, FM Marika Latvala

Ihmisen tyypillä on merkitystä yhteisten kehityshankkeiden tuloksiin kiinteistö- ja rakennusalalla.

Diplomi-insinööri, FM Marika Latvala väittelee 7.6.2019 kello 12.00 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennustekniikan laitoksella, aiheesta Ihmisten tyyppien ja ryhmän kokoonpanon vaikutuksen ymmärtäminen yhteisten kehityshankkeiden työpajoissa kiinteistö- ja rakennusalalla. Väitöskirjan englanninkielinen nimi on Understanding the types of people and effects of group composition in collective development project workshops in real estate and construction sector. Väitöskirjan ala on rakennustekniikka.

Tutkimus sai alkunsa halusta ymmärtää paremmin Suomen kiinteistö- ja rakennusalan muutoksen haasteita, ja sitä miksi haluttu muutos jää usein tapahtumatta. Työssä keskityttiin koko alan yhteisien toimintatapojen kehittämiseen alan yhteisissä kehityshankkeissa.

Haastetta lähestyttiin kolmen pienemmän osa-alueen kautta: hankkeisiin osallistuvien tyypit, ryhmän kokoonpanon vaikutus tuloksiin, sekä muutoksen läpivientiä ja tulosten hyödyntämistä tukevat rakenteet, kuten luottamus ja viestintä. Tutkimus tehtiin hyödyntämällä kansanpsykologiaa, sillä tulosten haluttiin antavan työkaluja alan projektipäälliköille, joiden tausta ei usein ole psykologiassa, vaan rakentamisessa.

Työn tuloksena syntyi näkemys ihmisten viidestä eri tyypistä: vahvat mielipiteet omaava puhu-ja, empaattinen johtaja, aktiivinen osallistuja, passiivinen osallistuja ja kuuntelija, sekä johtajuuden ja tasapainoisen keskustelun tarpeesta tuloksien aikaan saamiseksi että viestinnän, luottamuksen, sitoutumisen, seurannan ja yhteistyön merkityksestä tulosten levittämisessä.

Tuloksena saatuja suosituksia voidaan soveltaa tasapainoisten ryhmien aikaansaamiseen yhteisissä kehityshankkeissa, mutta myös muissa alan projekti- ja suunnitteluryhmissä. Tutkimus tuo kansanpsykologian sekä persoonallisuus- ja ryhmänmuodostusteoriat osaksi kiinteistö- ja rakennusalan hankkeita, erityisesti yhteisiä kehityshankkeita.

Vastaväittäjä: Professori Kalle Kähkönen, Tampereen yliopisto

Valvoja: Apulaisprofessori Vishal Singh, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu, rakennustekniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8568-5

Väittelijän yhteystiedot: Marika Latvala, RAKLI ry, puh. 040 674 7411, [email protected]

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu