Tapahtumat

Väitös nykytaiteen alalta, TaM Bart Vandeput

Väitöskirja on kokeellista taiteellista tutkimusta, joka tarjoaa perustellun käsityksen eri aloja läpäisevistä ja transkontekstuaalisista taidekäytännöistä. Baroa belaobara: berryapple tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen kokeista, interventioista, kuvitteellisista ratkaisuista ja yhteistoiminnallisista tekemisen ja ajattelun prosesseista, jotka yhdistävät taidetta, tiedettä, käsityötä ja filosofiaa. Väitös on runollinen konstellaatio, jonka sytykkeenä ovat läikkyvät identiteetit, vuotavat rajat, luokittelut ja käsitykset maailmasta.
Photo of a leaf shredder with a man drawn over the photo as being crushed by the machine

Väitöskirjan nimi: Baroa belaobara: Berryapple

Vastaväittäjä: PhD prof. Vytautas Michelkevičius, Vilnius Academy of Arts

Kustos: Professori Helena Sederholm, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taiteen laitos

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa: https://aalto.zoom.us/j/62939581165

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

Väitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Lisätietoa väitöskirjasta:

Monografia käsittelee taiteellista toimintaa, jossa puhutellaan Aronia m. -kasvia eräällä latvialaisella plantaasilla yllättäneiden tapahtumien seurauksena. Viiden osan kautta lukija kiedotaan tekemisen ja ajattelemisen konstellaatioon, joka muodostuu bakteereista, hengityksestä, luuposliinista, eetteristä, yhteensattumista, mehusta, lasista, spermasta, installaatiosta, maaperästä, pellavaisesta, valosta, hengestä, antosyaanista, Aronia-Baroacentrismista, aivokuvantamisesta, pigmentistä, muusikoista, sähköstä, pH:sta, läikkeistä, leikistä, protokollasta, pipetistä, lahjasta, interventiosta, DNA:sta ja mulperipaperista. Tutkimus paljastaa erilaisia protokollia ja tekoja. Väittelijän sinnikäs yritys nimetä Aronia m. uudelleen Baroa belaobaraksi kiteytyy taksonomiseksi hengittämis-sanallistamisprotokollaksi, joka yhdistää ihmisen ja kasvin. Kokeet aroniamarjan muodon muuttamiseksi sivuavat fotobiologiaa, geenitekniikkaa ja viljelmällä piilevää protokollaa. Aurinkosähkön tuottaminen palvelee kasvin pyrkimyksiä kommentoida JMW Turnerin maalausta Snow Storm – Steam-Boat off a Harbour´s Mouth (1842), kun kasvin väriaineet muuntavat valon sähköenergiaksi käsinmaalatussa lasisessa aurinkokennopaneelissa. Käyttöön on otettu myös performatiiviset happening-protokollat, jotka paljastavat aivokuvantamisen tuottamia kuvioita muunnettuina keraamisiksi veistoksiksi. Lahjan muodossa ne sitovat Baroa b.:n vehnänjyväseen ja plantaasiksi muuttuvan maan pääministeriin.

Väitöskirja on kokeellista taiteellista tutkimusta, joka tarjoaa perustellun käsityksen eri aloja läpäisevistä ja transkontekstuaalisista taidekäytännöistä. Läsnäoleminen yhtenä työskentelytapana vertautuu musiikki-improvisaatioon. Prosessiperustaisia käytäntöjä tarkastellaan kriittisesti Tim Ingoldin ja Federico Campagnan todellisuuden luonnetta käsittelevien teorioiden avulla. Molemmat ovat pohtineet tämän väitöstyön kannalta keskeistä tulemisen käsitettä ensinäkemältä keskenään täysin vastakkaisista näkökulmista.

Baroa belaobara: berryapple tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen kokeista, interventioista, kuvitteellisista ratkaisuista ja yhteistoiminnallisista tekemisen ja ajattelun prosesseista, jotka yhdistävät taidetta, tiedettä, käsityötä ja filosofiaa. Väitös on runollinen konstellaatio, jonka sytykkeenä ovat läikkyvät identiteetit, vuotavat rajat, luokittelut ja käsitykset maailmasta.

Lisätiedot: Bart Vandeput, [email protected], +358 (0)50 307 69 00

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: