Tapahtumat

Väitös nykytaiteen alalta, TaM Ali Mousavi

Väitös Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta, taiteen ja median laitokselta
The Image is a collage made by Ali Mousavi. The image's background is a Persian miniature that depicts people engaged in various activities such as playing music, dancing, reading poetry and constructing their environment within a garden. A traditional way of life that seems to be developing according to historical and cultural values. In the foreground, there are two images from a contemporary housing construction/materials that are imposed on the traditional way of life that is diminishing.
"Remembrance of Things Past", mixed media by Ali Mousavi.

Väitöskirjan nimi: Beautiful Rotten Tehran. A Multi-Sensory Artistic Research On Contemproray Urban Design in Tehran (Pardis Phase 11)

Tohtoriopiskelija: Ali Mousavi
Vastaväittäjä: Prof. Pamela Karimi, University of Massachusetts Dartmouth, US
Kustos: Prof. Mira Kallio-Tavin, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen ja median laitos

Väitöskirja on moniaistillinen tutkimus kaupunkisuunnittelusta ja arkkitehtuurin muutoksesta Teheranissa, Iranissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda taiteellinen monografia, joka soveltuu paitsi akateemiselle, myös laajalle yleisölle. Tutkimus pyrkii tarjoamaan kriittisen näkökulman tilankäyttöön (critical spatial practice) eri aloille, kuten kulttuurintutkimukseen, kaupunkisuunnitteluun, asumistutkimukseen ja kaupunkirakentamiseen. Näin ollen tutkimus on relevantti mainituille aloille. Asumiseen liittyvät ongelmat ja asumiskriisi ovat kehittymässä nopeasti, ja yhä useammat ihmiset ovat pakotettuja siirtymään kaupunkien reuna-alueille. Moniaistillinen tutkimusprojekti tarkastelee iranilaista kaupunkisuunnittelua tätä taustaa vasten regressio-progressio-menetelmää käyttäen. Menetelmä perustuu liikkumiseen menneen ja nykyisen välillä. Jatkuva liike historian ja nykyajan olosuhteiden välillä valaisee iranilaisen kaupunkisuunnittelun ja kaupunkirakentamisen nykyisiä ongelmia ja syventää niiden ymmärtämistä. Lisäksi tämä moniaistillinen tutkimus tarkastelee yksityiskohtaisemmin Teheranin kaupungin laitamilla sijaitsevaa Pardis Phase 11 -kaupunginosaa. Tutkimus hyödyntää visuaalisen havainnoinnin, kartografian ja akustemologian menetelmiä sekä Pardis Phase 11 -alueen asukkaiden haastatteluja ja keskusteluita. Tutkimus tarjoaa uutta tietoa ja ymmärrystä analysoimalla ja havainnoimalla tätä kaupungin laidalla sijaitsevaa sosiaalisen asumisen rakennelmaa. Tutkimuksessa työkaluina käytettyjä arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun moniaistillisia menetelmiä voidaan soveltaa mihin tahansa rakennettuun ympäristöön, kaupunkiin tai asuinalueeseen. Johtopäätökset, joita tällaisesta moniaistillisesta tutkimuksesta voidaan vetää, voivat tarjota kattavaa ymmärrystä siitä, kuinka rakenteet voivat vaikuttaa aisteihin sekä siitä, millä tavoin kaupunkisuunnittelijoiden, arkkitehtien, päätöksentekijöiden ja muut kaupunkien muovaamiseen osallistuvien tahojen tulisi ottaa huomioon asukkaiden aistikokemukset. Tutkimus pyrkii osoittamaan, että kun ulkoa tulevia konsepteja ja menetelmiä sovelletaan tai pakotetaan erilaisiin yhteistöihin, on otettava huomion kyseisen yhteisön sisäinen logiikka sekä muita tekijöitä, kuten historia, perinteet ja kulttuuriarvot. Jos sisäinen logiikka ja ulkoa tulevat konseptit yhdistetään ilman kontekstualisaatiota, lopputuloksena ei synny dialektista kehityst ja prosessia.

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/

Yhteystiedot:

Email  [email protected]
Mobile  +447515665696


Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/54
Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: