Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, M.Sc. (Tech.) Annika Kluge

Tämä väitöskirja tutkii aivomekanismeja, jotka vaikuttavat siihen, miten erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin kuuluvat ihmiset kokevat toisensa.

Väitös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselta.
Layout of a magnetoencephalography helmet viewed from the top with blue activation area marked in the middle. Continuous rhythmi

Väitöskirjan nimi: Neural oscillations underlying the expression and modulation of intergroup bias

Tohtoriopiskelija: Annika Kluge
Vastaväittäjä: apulaisprofessori Jennifer Kubota, University of Delaware, Yhdysvallat
Kustos: professori Iiro Jääskeläinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Ihmisillä on taipumusta luokitella toisia ihmisiä eri sosiaalisiin ryhmiin, jotta voisimme paremmin selviytyä monimutkaisessa ympäristössämme. Valitettavasti tämä tuo mukanaan negatiivisia stereotypioita ja ennakkoluuloja. Vaikka kyselylomakkeet ja testit ovat paljastaneet paljon tärkeää tietoa ennakkoluuloista eri sosiaalisten ryhmien välillä, tarjoaa aivokuvantaminen uuden tarkan tutkimusmahdollisuuden aiheen parissa. Tässä väitöskirjassa tutkitaan ryhmien välisiä ennakkoluuloja rytmisen aivotoiminnan tasolla erilaisissa konfliktitilanteissa. Lisäksi testataan psykologisia interventioita ennakkoluulojen vähentämiseksi. 

Tutkimuksia tehdään kolmessa kontekstissa: poliittinen jännite vasemmiston ja oikeiston välillä Israelissa, nuorten suomalaisten asenteet muslimimaahanmuuttajia kohtaan ja rokotemyönteisten suomalaisten asenteet rokotevastaisuutta kohtaan. Yhteensä 285 koehenkilöä kuvataan magnetoenkefalografialla (MEG) samalla, kun he suorittavat psykologisen testin arvioidakseen alitajuisia ennakkoluulojaan kyseistä sosiaalista ryhmää kohtaan ja/tai kuuntelevat polarisoituneita kertomuksia näistä aiheista. 

Tähän väitöskirjaan sisältyvät tutkimukset paljastavat uusia piirteitä ryhmien välisissä ennakkoluuloissa. Sekä oikeistolaisilta että vasemmistolaisilta Israelissa paljastuu alitajuntainen ennakkoluulo vasemmistolaisia kohtaan. Nuoret suomalaiset puolestaan soveltavat neurologisia hallintamekanismeja, jotta eivät näyttäisi ennakkoluuloisilta maahanmuuttajia kohtaan. Negatiiviset asenteet rokotevastaisuutta kohtaan korostuivat erilaisilla hermoston mekanismeilla pandemian huipulla ja sen jälkeen. 

Lisäksi tämä väitöskirja esittelee lupaavan menetelmän ryhmien välisen jännitteen lieventämiseksi: osallistujille äärimmäisen polarisoituneen tiedon esittäminen saa aikaan sen, että he uudelleenarvioivat negatiiviset asenteensa ja heidän ennakkoluulonsa lieventyvät. Tämän väitöskirjan tulokset osoittavat, miten aivokuvantamista voidaan käyttää sosiaalisissa tutkimuksissa. Tässä väitöskirjassa pystyttiin luonnehtimaan ja lieventämään ryhmien välisiä jännitteitä.

Avainsanat: sosiaalinen neurotiede, ryhmien väliset ajatusvinoumat, magnetoenkefalografia, neuraaliset oskillaatiot, ryhmien väliset interventiot

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus 

Yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]

Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52 

Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty:
Jaa
URL kopioitu