Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, M.Sc. Niloufar Zebarjadi

Väitös Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselta
Doctoral hat floating above a speaker's podium with a microphone

Väitöskirjan nimi: Empathy Dynamics: A Neuroscientific Perspective

Tohtoriopiskelija: Niloufar Zebarjadi
Vastaväittäjä: professori Simone Shamay-Tsoory, University of Haifa, Israel
Kustos: professori Iiro Jääskeläinen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Empatia, sosiokognitiivinen prosessi, jossa hahmotetaan toisten tunteita, on yksi terveen sosiaalisen vuorovaikutuksen perustekijöistä. Neurokuvantamistekniikoiden kehittyminen viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana on mahdollistanut empatiaan liittyvien hermomekanismien syvällisen tutkimuksen, mikä on täydentänyt perinteisiä lähestymistapoja ja laajentanut tämän monimutkaisen ilmiön ymmärtämistä. 

Tässä väitöskirjassa tutkittiin empatian monimutkaista neuraalista perustaa ja sen vaihtelua yksilöiden välillä. Tutkimuksessa I käytimme magnetoenkefalo-grafiaa (MEG) tutkiaksemme taajuuksittain jaoteltua hermotoimintaa kipuempatian aikana. Havaitsimme neljä merkittävää mittaa, jotka vastaavat empatian eri komponentteja, sekä näiden yhteys subjektiivisiin kokemuksiin. Tutkimuksessa II käytettiin MEG:tä ja toiminnallista magneettiresonanssikuvausta (fMRI) empatian kehittymisen tutkimiseen, mikä paljasti empatian neuraalisten ja mekanismien kehittymisen murrosiästä nuoreen aikuisuuteen. Tutkimuksissa III ja IV tutkittiin poliittisen ideologian ja neuraalisten reaktioiden välistä yhteyttä toisten emotionaalisen kärsimyksen ja fyysisen kivun välillä, mikä toi esiin mielenkiintoisen, mutta monimutkaisen suhteen empatian ja poliittisen ideologian välillä. 

Kaiken kaikkiaan tämän väitöskirjatutkimuksen tulokset edistävät ymmärrystä empatian taustalla olevista hermostoprosesseista ja korostavat erilaisten tekijöiden, kuten iän, poliittisen ideologian ja subjektiivisten kokemusten, huomioon ottamisen tärkeyttä. Tämä tutkimus voi avata uusia näkymiä tulevalle tutkimukselle ja kannustaa kokonaisvaltaisempaan lähestymistapaan empatian neurotieteellisessä tutkimuksessa.

Avainsanat: Empatia, Neuraalinen oskillaatio, Alfa-rytmi, Sosiaalinen neurotiede, Neuropolitiikka

Linkki väitöskirjan sähköiseen esittelykappaleeseen (esillä 10 päivää ennen väitöstä): https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/ 

Yhteystiedot:

Sähköposti [email protected]


Perustieteiden korkeakoulun väitöskirjat: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/52 

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: