Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, M.Sc. Marjo Rissanen

Väitöskirjan nimi on "Comprehending translational design scenarios and implications in consumer health informatics"

Tarkoituksenmukaisesti suunnattu terveydenhuollon asiakasinformatiikka luo mahdollisuuksia parantaa potilasturvallisuutta ja terveydenhuollon tehokkuutta. Translationaalisella terveysinformatiikalla pyritään vastaamaan suunnittelun haasteisiin teoria-tiedon ja käytännön reunaehtojen yhteensovittamisella, luovalla otteella sekä poikkitieteellistä osaamista hyödyntäen. Eettiset näkökohdat sekä terveydenhuollon intensiteettiajattelu ovat keskeisiä translaatiosuunnittelua ohjaavia tietopohjia.

Kuluttajille suunnatun terveysinformatiikan havaittuja haasteita ovat lääketieteellisen tiedon luotettavuus, tiedon löytämisen ja hahmottamisen ongelmat, visuaalisen suunnittelun vaihteleva taso sekä palautejärjestelmien kehitystarpeet. Tietoturvahaasteet vaikuttavat asiakkaiden motivaatioon hyödyntää digitaalisia palveluita terveydenhuollossa. Sovellusten laadunarvioinnin tueksi tarvittaisiin monipuolisempia mekanismeja. Myös terveydenhuollon eri asiakasryhmien näkökulma tulisi huomioida digitaalisen tuotesuunnittelun ja laadunarvioinnin apuna. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys on huomattava myös vanhemmissa ikäluokissa, mutta tälle ryhmälle suunnattu käyttäjäystävällisten sovellusten tuotanto on vielä kehitysvaiheessa. Translationaalisen suunnitteluhaasteen sisäistäminen voisi olla osa terveysinformatiikan suunnittelijoiden ammattitaitoa.

Vastaväittäjä: professori Hannu Eskola, Tampereen yliopisto, Suomi

Kustos: professori Hanna Renvall, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijan yhteystiedot: [email protected]

Väitös järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Linkki tilaisuuteen

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkiston verkkoriiputussivulla.

Elektroninen väitöskirja

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: