Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Tero Hakala

Aivot oppivat sanojen säännönmukaisuuden ilman kielioppisääntöjä

Väitöskirjan nimi on "Processing of Subword Information in the Human Brain"

Suomen kieltä kuvastaa sanojen taivutusmuotojen ja johdosten moninaisuus. On vielä epäselvää, miten aivot oppivat tämänkaltaisten kielten säännönmukaisuudet tehokkaasti. Tässä väitöskirjassa tutkittiin aivokuvantamisen (magnetoenkefalografia) ja koneoppimisen keinoin miten monimutkaisten sanojen rakennetta voidaan mallintaa ja miten luettujen sanojen käsittelyä voidaan seurata aivoissa. Tutkimuksissa todettiin, että sanojen rakenne voidaan määrittää tilastollisten säännönmukaisuuksien avulla turvautumatta varsinaisiin kieliopillisiin sääntöihin. Näin määritelty rakenne saattaa poiketa hieman kieliopillisesta rakenteesta (esimerkiksi peräkkäiset taivutusmuodot yhdistyvät usein yhdeksi kokonaisuudeksi ”auto+ssani”), mutta aivovasteita tällainen malli kuvaa yhtä hyvin tai paremmin kuin kieliopillisiin sääntöihin perustuva malli. Sanojen rakenteen käsittelyyn liittyviä vasteita löydettiin erityisesti ohimolohkojen alueelta.

Tutkimus antaa viitteitä, miten aivot voivat oppia sanojen säännönmukaisuudet mukautumalla ja ennakoimalla kieliympäristöä, sekä miten tämä prosessi voidaan mallintaa matemaattisesti ja nähdä hermosoluverkkojen toiminnassa.

Vastaväittäjänä toimii professori Alec Marantz, New York University, USA

Kustos: professori Riitta Salmelin, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Tero Hakala, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos, p. 050 4061 422, [email protected]

Elektroninen väitöskirjaVäitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Perustieteiden korkeakoulun ilmoitustaululla, Konemiehentie 2, Espoo

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: