Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Teemu Turunen

Verkkokalvon näköaistinsoluista löytyi uusi valovasteiden säätömekanismi

Väitöskirjan nimi on "The role of basal phosphodiesterase activity in the regulation of mouse rod photoresponses”

Näköaistimus saa alkunsa silmän takaosassa verkkokalvolla, jossa sauva- ja tappisolut muuntavat valon kuljettaman tiedon hermosolujen vasteiksi. Yhdessä nämä näköaistinsolut mahdollistavat näköjärjestelmän toiminnan lähes pimeästä aina kirkkaaseen päivänvaloon. Jotta pystyisimme havaitsemaan pieniä valaistustason muutoksia eri kirkkauksissa, näköaistinsolut kykenevät siirtämään toiminnallista aluettaan. Kirkkaassa valossa solunsisäinen kalsiumpitoisuus laskee, mikä saa näköaistinsolut vähentämään valoherkkyyttään, eli toisin sanoen adaptoitumaan valaistukseen.

Tässä väitöskirjatyössä tutkittiin sauvasolujen toimintaa ja kalsiumvälitteisiä valoadaptaatiomekanismeja. Tutkimus toteutettiin rekisteröimällä valoväläysten aiheuttamia sähköfysiologisia vasteita elektroretinografia (ERG) -menetelmällä hiiren irrotetuista verkkokalvoista. Väitöskirjatyössä kehitettiin menetelmä sauvasolujen toiminnan kvantitatiiviseen tutkimukseen, näköaistinsolujen toimintaa säätävän fosfodiesteraasi (PDE) -entsyymin tausta-aktiivisuuden määritykseen ja PDE-inhibiittorien inhibiitiovakioiden selvittämiseen. Näiden menetelmien avulla työssä näytettiin, että PDE:n tausta-aktiivisuus kasvaa laskettaessa soluvälitilan kalsiumtasoa, vaikka aiemmin PDE:n tausta-aktiivisuuden on ajateltu olevan riippumaton kalsiumpitoisuudesta. Löydetty mekanismi on entuudestaan tuntematon ja täydentää tietämystämme sauvasolujen valoadaptaatiosta sekä PDE-entsyymien toiminnallisesta säätelystä.

Vastaväittäjä: professori Marie Burns, University of California, USA

Kustos: professori Ari Koskelainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Teemu Turunen, [email protected]

Väitös järjestetään etäyhteyden kautta. Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/68208502401Zoom-pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopasVäitöskirja on julkisesti esillä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta osoitteessa: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fi

Linkki väitöskirjaan: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3833-9

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: