Tapahtumat

Väitös neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan alalta, DI Marja Pitkänen

Silmän verkkokalvon lämpötilaa voidaan seurata elektroretinografiamenetelmällä

Väitöskirjan nimi on "Ex vivo and corneal electroretinogram in temperature determination and functional characterization of the retina"

Näköhavainto käynnistyy silmänpohjassa verkkokalvolla, jossa tieto valon saapumisesta muuntuu hermosolujen signaaleiksi. Elektroretinografia (ERG) on menetelmä, jolla tutkitaan verkkokalvon toimintaa. Menetelmässä kohdistetaan valostimuluksia verkkokalvon valoa aistiviin soluihin ja rekisteröidään stimulusten seurauksena verkkokalvolla syntyviä sähköfysiologisia vasteita.

Tässä väitöskirjassa tutkittiin verkkokalvon toimintaa ERG-menetelmällä kahdessa erilaisessa mittausasetelmassa: suoraan eristetystä verkkokalvokudoksesta sekä ei-invasiivisesti hiiren silmän sarveiskalvon pinnalta anestesiassa. Väitöskirjassa havaittiin, että näissä kahdessa asetelmassa rekisteröidyt ERG-vasteet vastaavat hyvin toisiaan. Seuraavaksi näiden mittausasetelmien yhdistelmää hyödynnettiin tutkimuksissa, joissa kehitettiin tekniikka hiiren verkkokalvon lämpötilan muutosten mittaamiseen. Verkkokalvon lämpötilan seuranta perustuu ERG-signaalin lämpötilariippuvien ominaisuuksien monitorointiin.

Verkkokalvon lämpötilan seurantaa voitaisiin tulevaisuudessa soveltaa silmänpohjan sairauksien lämmityshoitojen tehon ja turvallisuuden parantamiseen. Hoidon aikana verkkokalvon lämpötilan on pysyttävä kapealla alueella, jotta saavutetaan terapeuttinen vaikutus mutta vältetään solujen altistuminen vaurioittavalle lämpötilannousulle.

Vastaväittäjä: professori Juha Voipio, Helsingin yliopisto

Kustos: professori Ari Koskelainen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitos

Väittelijän yhteystiedot: Marja Pitkänen, [email protected]

Väitöskirja on julkisesti nähtävillä 10 päivää ennen väitöstä Aalto-yliopiston julkaisuarkistossa https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/eonly/riiputus/?lang=fiEletkroninen väitöskirja http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-3924-4

Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä Zoomissa, jonne voi liittyä vapaasti. Zoom-linkki: https://aalto.zoom.us/j/66091061164Zoom pikaopas: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/zoom-pikaopas

  • Julkaistu:
  • Päivitetty: